Съобщение до Антон Драгнев

Съобщение до Антон Драгнев

Публикувано на: четвъртък, 27 юни 2019
Валидно до: неделя, 30 юни 2019, 17:14

СЪОБЩЕНИЕ

Община Бургас, на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява АНТОН ЦОНЕВ ДРАГНЕВ за образуваното административно производство по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) с предмет извършване на проверка за нарушения на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и чл. 99а от ЗГР, както и за спазване на изискванията на ЗГР за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес.
Административното производство е образувано по искане, подадено от собственик на имот с адрес, на който е адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на горепосоченото лице.
В 3 (три)-дневен срок от публикуване на това съобщение АНТОН ЦОНЕВ ДРАГНЕВ може да представи възражение, писмени доказателства, становище, искания и други на адрес: Община Бургас, дирекция "Гражданска регистрация на населението", гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26.

 

 


свали като pdf разглеждания: 465 последна промяна: 15:35:28, 28 юни 2019