Съобщение до Бояна Велчева и Младен Карагюлев

Съобщение до Бояна Велчева и Младен Карагюлев

Публикувано на: четвъртък, 27 юни 2019
Валидно до: неделя, 30 юни 2019, 17:18

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Бургас, на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява БОЯНА НЕДЕЛЧЕВА ВЕЛЧЕВА и МЛАДЕН ГЕОРГИЕВ КАРАГЮЛЕВ, чрез Бояна Неделчева Велчева за образуваното административно производство по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) с предмет извършване на проверка за нарушения на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и чл. 99а от ЗГР, както и за спазване на изискванията на ЗГР за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес.

Административното производство е образувано по искане, подадено от собственик на имот с адрес, на който е адресната регистрация по настоящ адрес на горепосочените лица.

В 3 (три)-дневен срок от публикуване на това съобщение БОЯНА НЕДЕЛЧЕВА ВЕЛЧЕВА и МЛАДЕН ГЕОРГИЕВ КАРАГЮЛЕВ, чрез Бояна Неделчева Велчева могат да представят възражение, писмени доказателства, становище, искания и други на адрес: Община Бургас, дирекция "Гражданска регистрация на населението", гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26.

 


свали като pdf разглеждания: 637 последна промяна: 15:56:35, 28 юни 2019