СЪОБЩЕНИЕ ДО ТД„СТОИЛОВИ“ООД, „СТОИЛОВИ“ООД, СВЕТОСЛАВ РУСЕВ МАРИНОВ

СЪОБЩЕНИЕ ДО ТД„СТОИЛОВИ“ООД, „СТОИЛОВИ“ООД, СВЕТОСЛАВ РУСЕВ МАРИНОВ

Публикувано на: вторник, 02 юли 2019
Валидно до: сряда, 17 юли 2019, 10:21

СЪОБЩЕНИЕ ДО ТД"СТОИЛОВИ"ООД, "СТОИЛОВИ"ООД, СВЕТОСЛАВ РУСЕВ МАРИНОВ

ДО

ТД"СТОИЛОВИ" ООД

Ж.К."СЛАВЕЙКОВ" БЛОК №21 ВХ.6 ЕТ.2 АП.6 ,  ГР. БУРГАС    

 

"СТОИЛОВИ" ООД

Ж.К."СЛАВЕЙКОВ" БЛОК №15, ВХ.8 ЕТ.7,  ГР. БУРГАС    

 

СВЕТОСЛАВ РУСЕВ МАРИНОВ

Ж.К."ИЗГРЕВ" БЛОК №62,  ЕТ.10 , АП.48,  ГР. БУРГАС  

             

Уведомяваме Ви, че със Заповед 1344/ 23.05.2019г. на Зам.-кмет "Строителство,  инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ, отреден за ПИ с идентификатор 07079.2.2157 по КК на гр.Бургас в кв. 4, в устройствена зона 13/Смф, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас /б.им.3 в б. масив 83, б. местност "Тъмното" ("Хайнлъка")/, с което се предвижда да се обособят два  нови УПИ - УПИ XXV отреден "за офисна сграда и складова база" и  УПИ XXIX отреден "за административна сграда с магазини" и с градоустройствени показатели за устройствена зона 13/Смф, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас.

         Заповедта  е изложена в стая № 5  на  Дирекция  "ЦАУ  Изгрев " всеки  ден  от  8.30ч до 12.00ч.           / тел.056 86 32 39 /

На основание чл. 215 ал. 1 и 4 от ЗУТ можете да обжалвате Заповедта в 14 - дневен срок от получаване на настоящото съобщение до Административен съд - Бургас, чрез Дирекция "ЦАУ Изгрев". Жалбата следва да се направи в два екземпляра.                                                                                                                                          

 

 

Дирекция "ЦАУ Изгрев"  

гл.експерт: арх.Ив.Дафова

 

 


свали като pdf разглеждания: 494 последна промяна: 10:22:30, 02 юли 2019