Съобщение до Галя Ганчева Костадинова и Ганчо Захариев Захариев

Съобщение до Галя Ганчева Костадинова и Ганчо Захариев Захариев

Публикувано на: сряда, 03 юли 2019
Валидно до: сряда, 17 юли 2019, 13:31

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

ДО

ГАЛЯ ГАНЧЕВА КОСТАДИНОВА

Ж.К "МЕДЕН РУДНИК", БЛ.10

ВХ.2, ЕТ.2, АП.3

ГР.БУРГАС

 

ДО

ГАНЧО ЗАХАРИЕВ ЗАХАРИЕВ

УЛ."СОФИЯ" №14

ГР.ЧЕРНОМОРЕЦ

 

 

 

 

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №1072/25.04.2019 г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас/, с която сте определени за собственици на УПИ IV-10001, кв.1 местност "До село", зе..млище на с. Маринка, с площ 958 кв.м., при граници: УПИ V-10001, УПИ VI-10002, УПИ XVII-10005, УПИ III-40358 и улица, идентичен на  ПИ с идентификатор 47202.501.36 по КККР на с.Маринка, с площ 958 кв.м., при граници ПИ с идентификатори: 47202.501.53, 47202.501.56, 47202.501.106, 47202.501.28, 47202.501.1383 по КККР, УПИ V-10001, кв.1, местност "До село", землище на с. Маринка, с площ 958 кв.м., при граници: УПИ IV-10001, УПИ VI-10002, и от две страни  улица, идентичен на  ПИ с идентификатор 47202.501.53 по КККР на с.Маринка, с площ 958 кв.м., при граници ПИ с идентификатори: 47202.501.36, 47202.501.56, 47202.501.1383, 47202.501.1308 по КККР, УПИ VI-10002, кв.1, местност "До село", землище на с. Маринка, с площ 1 176 кв.м., при граници: УПИ IV-10001, УПИ V-10001, УПИ VII-10002, УПИ XVII-10005 и  улица, идентичен на  ПИ с идентификатор 47202.501.56 по КККР на с.Маринка, с площ 1 176 кв.м., при граници ПИ с идентификатори: 47202.501.36, 47202.501.53, 47202.501.1308, 47202.501.64, 47202.501.106 по КККР и УПИ VII-10002, кв.1, местност "До село", землище на с. Маринка, с площ 1 176 кв.м., при граници: УПИ VI-10002, УПИ VIII-10003, УПИ XVI-10005 и  улица, идентичен на  ПИ с идентификатор 47202.501.64 по КККР на с.Маринка, с площ 1 176 кв.м., при граници ПИ с идентификатори: 47202.501.56, 47202.501.1308, 47202.501.69, 47202.501.103 по КККР.

            Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

 

                                                                                       03.07.2019 г.

 

 


свали като pdf разглеждания: 467 последна промяна: 13:32:14, 03 юли 2019