Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в сгради на ул."Гурко"№33

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в сгради на ул."Гурко"№33

Публикувано на: четвъртък, 04 юли 2019
Валидно до: четвъртък, 18 юли 2019, 14:14

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ

ВЕЩНИ ПРАВА  В СГРАДИ НА УЛ."ГУРКО"№33

 

Изх.№94-01-3214/7/04.07.2019г.

Съобщаваме ви, че е издаден мотивиран отказ за издаване на удостоверение за търпимост на главен експерт "Геодезия, архитектура и техническа инфраструктура" при Община Бургас за на строеж "Пристройка, надстройка и преустройство на съществуваща едноетажна сграда", находящ се в УПИ IV-1094, кв.109 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас.

С преписката по издаване на мотивиран отказ за удостоверение за търпимост може да се запознаете в Дирекция "ЦАУ "Приморие", Община Бургас, ул. "Александровска" №83, стая №4, всеки ден от 8:30 до 12:30 часа.

Настоящият отказ подлежи на обжалване пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му, чрез Община Бургас/Дирекция "ЦАУ ПРИМОРИЕ"

 

С уважение,

АРХ. ТИХОМИР РАЙЧЕВ
Главен експерт "Геодезия, архитектура и техн. инфраструктура"


свали като pdf разглеждания: 476 последна промяна: 14:15:31, 04 юли 2019