Съобщение до „БУЛТЕХКАР“ ООД

Съобщение до „БУЛТЕХКАР“ ООД

Публикувано на: петък, 12 юли 2019
Валидно до: петък, 26 юли 2019, 11:38

 

ДО

"БУЛТЕХКАР"ООД

УЛ."АБОБА"14

ГР.БУРГАС

 

 

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №1501/07.06.2019г. на Зам.-кмет СИРР при Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ  за ПИ с идентификатор 07079.603.22 по КККР на гр.Бургас ,находящ се в кв.3 по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас.

Заповедта е изложена в стая № 29 - II-ри етаж в сградата на Д"ЦАУ Освобождение", к-с "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с нея всеки работен ден от 8.30 до 12.30 часа.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4  от ЗУТ  чрез заместник-кмета по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас пред Административен съд-гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й. Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

 

АРХ.ДЕСИСЛАВА ЕВГЕНИЕВА

Гл. експерт в Дирекция УТ

Община Бургас

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 558 последна промяна: 11:45:53, 12 юли 2019