Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: вторник, 16 юли 2019
Валидно до: вторник, 30 юли 2019, 13:44

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация. 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

ФП62408-1/16.07.2019 г.

"КАЧИКА" ЕООД

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци; данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП62408-1; ФП62409-1; ФП62410-1; ФП62411-1; ФП62412-1; ФП62413-1; ФП62414-1; ФП62415-1; ФП62416-1; ФП62417-1; ФП62418-1; ФП62419-1/21.06.2018 г.

2

ФП63364-1/16.07.2019 г.

"НОА ВАРНА" ЕООД

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП63364-1/17.07.2018 г.

3

ФП63367-1/16.07.2019 г.

ИВЕТА АНЕВА КОВАЧЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП63367-1/17.07.2018 г.

4

ФП64709-1/16.07.2019 г.

ИВАНКА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци; данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП64709-1; ФП64710-1/11.09.2018 г.

5

ФП65291-1/16.07.2019 г.

ДИМИТЪР ИВАНОВ РАШЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП65291-1/25.09.2018 г.

6

ФП66001-1/16.07.2019 г.

ЗЛАТИНА ДИМИТРОВА СТАНЧЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци; данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП66001-1; ФП66002-1; ФП66003-1; ФП66004-1; ФП66005-1/23.10.2018 г.

7

ФП66471-1/16.07.2019 г.

ЕМИН  КАРАКАЯ

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП66471-1/29.10.2018 г.

8

ФП66472-1/16.07.2019 г.

ДИАНА РОМАНОВА КАРАКАЯ

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП66472-1/29.10.2018 г.

9

ФП68386-1/16.07.2019 г.

"ХОУМ ПРОДЖЕКТС" ЕООД

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП68386-1/12.03.2019 г.

10

ФП68751-1/16.07.2019 г.

МИРОСЛАВ ПАВЛИНОВ МАРИНОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП68751-1/19.03.2019 г.

11

ФП68752-1/16.07.2019 г.

ТАНЯ ВАСИЛЕВА ИВАНОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП68752-1/19.03.2019 г.

12

ФП68780-1/16.07.2019 г.

ЦВЕТАН БОТЕВ МАКАВЕЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП68780-1/19.03.2019 г.

13

ФП69305-1/16.07.2019 г.

"ТРЕЙД ПРОЕКТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП69305-1/28.03.2019 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 16.07.2019 г. до - 30.07.2019 г.

 


свали като pdf разглеждания: 491 последна промяна: 13:45:57, 16 юли 2019