Съобщение до Йорданка Янева Тодорова

Съобщение до Йорданка Янева Тодорова

Публикувано на: сряда, 17 юли 2019
Валидно до: сряда, 31 юли 2019, 11:29

ДО

ЙОРДАНКА ЯНЕВА ТОДОРОВА

УЛ."АЛ.ВЕЛИКИ"39, ЕТ.5, ГР.БУРГАС

 

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V и УПИ VIв кв.27 "А" по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас, ПИ сд идентификанори 07079.605.632 и 07079.605.633 по КК на гр. Бургас.

Проектът е разгледан от ЕСУТ и е приет с решение по т.21 от Протокол-Решение №11/24.04.2019 г.

Проектът е изложен с стая № 29 на II-ри етаж в Дирекция "ЦАУ Освобождение", ж.к. "Славейков", гр. Бургас и можете да се запознаете с него всеки работен ден от 08.30 до 12.30 часа.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересуваните могат за направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция "ЦАУ Освобождение" до Община Бургас, в  14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.


свали като pdf разглеждания: 504 последна промяна: 11:31:58, 17 юли 2019