Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: петък, 19 юли 2019
Валидно до: вторник, 06 август 2019, 11:16

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол по давност, Акт за прихващане или възстановяване, Ревизионен доклад и Писмо.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт, ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Булстат / ЕГН

Вид на документа

1.

ГЯ62313 / 19.07.2019 г.

НАДЕЖДА ВЕЛИКОВА ДЕВГУН

*********

АУЗ ГЯ62313 - 1 / 15.06.2018 г.

2.

ГЯ62879 / 19.07.2019

МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

*********

АУЗ ГЯ62879 - 1; АУЗ ГЯ62880 - 1; АУЗ ГЯ62881 - 1; АУЗ ГЯ62882 - 1; АУЗ ГЯ62883 - 1; АУЗ ГЯ62884 - 1; АУЗ ГЯ62885 - 1 от 29.06.2018 г.

3.

ГЯ66776 / 19.07.2019 г.

СВЕТЛОЗАР КРЪСТЕВ РАШКОВ

*********

АУЗ ГЯ66776 - 1 и АУЗ ГЯ66777 - 1 от 02.11.2018 г.

4.

ГЯ66779 / 19.07.2019 г.

ЯНА СТОЯНОВА РАШКОВА

*********

АУЗ № ГЯ66779 - 1; ГЯ66780 - 1 и ГЯ66781 - 1 от 02.11.2018 г.

5.

ГЯ66904 / 19.07.2019г.

МАРИЯ СТОЯНОВА ДИКОВА

*********

АУЗ № ГЯ66904 - 1 и ГЯ66905 - 1 от 02.11.2018 г.

6.

ГЯ67840 / 19.07.2019 г.

ГЕОРГИ ИВАНОВ СТАНЕВ

*********

АУЗ № ГЯ67840 - 1 и ГЯ67841 - 1 от 20.12.2018 г.

7.

ГЯ67881 / 19.07.2019 г.

РОСИЦА ВЕЛИКОВА ВЕЛИКОВА

*********

АУЗ № ГЯ67881 - 1 / 21.12.2018 г.

8.

ГЯ67883 / 19.07.2019 г.

ЙОВЧО ИВАНОВ ПЕТРОВ

*********

АУЗ № ГЯ67883 - 1 / 21.12.2018 г.

9.

ГЯ70804 / 19.07.2019 г.

ИВАН БОНЕВ ЦОНЕВ

*********

АУЗ № ГЯ70804 - 1; ГЯ70805 - 1; ГЯ70806 - 1; ГЯ70807 - 1 и ГЯ70808 - 1 от 04.06.2019 г.

10.

ГЯ70863 / 19.07.2019 г.

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГАБРОВСКИ

*********

АУЗ № ГЯ70863 - 1 / 05.06.2019 г.

11.

ГЯ70964 / 19.07.2019 г.

МИТРЬО КИРЯКОВ СТАМОВ

*********

АУЗ № ГЯ70964 - 1; ГЯ70967 - 1; ГЯ70968 - 1 и ГЯ70970 - 1 от 10.06.2019 г.

12.

ГЯ71265 / 19.07.2019 г.

ЖЕКО НИКОЛОВ ЦВЕТКОВ

*********

АУЗ № ГЯ71265 - 1 / 20.06.2019 г.

 

Настоящият списък е в сила за периода от 19.07.2019 г. до 06.08.2019 г.


свали като pdf разглеждания: 669 последна промяна: 11:17:57, 19 юли 2019