Съобщение до Калин Стефанов Митев и Жулиета Стойчева Атанасова

Съобщение до Калин Стефанов Митев и Жулиета Стойчева Атанасова

Публикувано на: понеделник, 22 юли 2019
Валидно до: вторник, 06 август 2019, 15:17

 

 

Уведомление за изготвен ПУП - ПРЗ за УПИ  II-179 в кв. 19,  по плана на жк."Изгрев", парк Велека, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.501.178 по КК на гр.Бургас

 

 

 

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ"

 

 

ДО

КАЛИН СТЕФАНОВ МИТЕВ

УЛ. "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"  №62,  ЕТ.4 

ГР. БУРГАС    

 

ЖУЛИЕТА СТОЙЧЕВА АТАНАСОВА

УЛ."ПОП ГРУЮ" №64, ЕТ.6, АП.17

ГР. БУРГАС   

 

  Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ  II-179 в кв. 19,  по плана на жк."Изгрев", парк Велека, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.501.178 по КК на гр.Бургас, с който УПИ  II-179 се разделя на три нови самостоятелни УПИ, за които се запазва функционалното отреждане "за обществено обслужване" и установените за територията показатели за застрояване. 

         Проекта  е  изложен  в  стая № 5  на  Дирекция  " ЦАУ Изгрев"  всеки   ден от 8.30 до 12.30ч., тел. 056 86 32 39.

        На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат за направят писмени възражения по проекта, чрез Дирекция " ЦАУ Изгрев" до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.

 

Дирекция "ЦАУ Изгрев"  

Главен  експерт арх.Ив.Дафова

 

 


свали като pdf разглеждания: 377 последна промяна: 15:18:59, 22 юли 2019