Съобщение до Яни Дончев

Съобщение до Яни Дончев

Публикувано на: четвъртък, 25 юли 2019
Валидно до: четвъртък, 08 август 2019, 12:49

 

ЯНИ ПЕТРОВ ДОНЧЕВ

УЛ."АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"№11

С. КРУМОВО, ОБЩИНА ТУНДЖА

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1799/03.07.2019г. на Кмета на Община Бургас на основание §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с която се възстановява правото на собственост на наследници на Иван Ганев Станев, върху новообразуван поземлен имот №501.913 с площ 338 кв.м., находящ се в с.о."Острица 2", землище кв. Банево, гр. Бургас, по плана на новообразуваните имоти на с.о."Острица 2", землище кв. Банево, гр. Бургас, одобрен със Заповед №РД-09-37/17.02.2006г.  на Областен управител на Област Бургас.

С цитираната заповед може да се запознаете в Община Бургас, ет. 4, стая 401, всеки вторник от 9:00ч. до 12:00ч. и от 14:00ч. до 17:00ч.

Цитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 - дневен срок от получаване на настоящото съобщение, чрез Община Бургас до Административен съд гр. Бургас.

 

          При необходимост от допълнителна информация лице за контакти:

     инж. Валентина Кръстева - главен специалист в отдел "Устройствено планиране"

           тел.: 056/907 289

 


свали като pdf разглеждания: 351 последна промяна: 12:49:44, 25 юли 2019