Съобщение до Сашо Иванов

Съобщение до Сашо Иванов

Публикувано на: четвъртък, 25 юли 2019
Валидно до: четвъртък, 08 август 2019, 12:51

 

САШО МИЛАНОВ ИВАНОВ

УЛ. РОПОТАМО №52

С. ВЕСЕЛИЕ

 

Във връзка с постъпило в Община Заявление вх.№94-Щ-1/133/04.09.2018г. от Божидар Костадинов Колдеев за изменение на регистъра към плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ в обхвата на новообразуван поземлен имот /НПИ/№167.1050 по /ПНИ/ на с.о."Каптажа", землище с.Изворище и заявление вх.№94-01-39047/14.11.2018г. от Светослав Димитров Николов и Божидар Костадинов Колдеев ведно проект за изменение на ПНИ на с.о."Каптажа", с. Изворище, в обхвата на НПИ №167.340, №167.1049 и №167.1050, Ви уведомяваме, че е издадена №1830/05.07.2019г. на Кмета на Община Бургас за изменение, съгласно цитираното искане.

Решението на комисията вече Ви е било обявено. Писмо изх.№94-01-39047/10/08.07.2019г. неправилно Ви е изпратено погрешно. Протоколът на комисията е влязъл в сила на 23.05.2019г.  В следствие,  на което е издадена Заповед №1830/05.07.2019г. на Кмета на Община Бургас за изменение на ПНИ на с.о."Каптажа", землище с. Изворище.

                 Със  Заповед №1830/05.07.2019г. на Кмета на Община Бургас се изменя ПНИ и регистъра към него в обхвата на НПИ №167.1050 и НПИ №167.1049 като се променя границата между двата имоти, вследствие на което:

-  НПИ №167.1049 променя площта си от 573 кв.м. и става с площ 570 кв.м.

-  НПИ №167.1050 променя площта си от 495 кв.м. и става с площ 498 кв.м.

В регистъра към ПНИ НПИ №167.1049 с площ 570 кв.м. и НПИ №167.1050 с площ 498 кв.м. се отписват н-ци на Кънчо Николов Статев и като собственик на имотите се записва Божидар Костадинов Колдеев с нотариален акт №31, вх. рег. №15340/30.11.2004г. на СВ - гр. Бургас

С цитираната заповед може да се запознаете в Община Бургас, ет. 4, стая 401, всеки вторник от 9:00ч. до 12:00ч. и от 14:00ч. до 17:00ч.

Цитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 - дневен срок от получаване на настоящото съобщение, чрез Община Бургас до Административен съд гр. Бургас.

При необходимост от допълнителна информация лица за контакти :

инж. Валентина Кръстева - гл.специалист в отдел "Устройствено планиране" тел: 056/907 289

 

 


свали като pdf разглеждания: 558 последна промяна: 12:51:52, 25 юли 2019