Уведомление за издадено разрешение за строеж №О-78/22.07.2019г. за обект: „СКЛАДОВО-ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА ЗА ДОГРАМА", с местонахождение УПИ VII-1682, бивш масив 40, бивша местност „Сърт тарла", землище на кв. Долно Езерово

Уведомление за издадено разрешение за строеж №О-78/22.07.2019г. за обект: „СКЛАДОВО-ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА ЗА ДОГРАМА", с местонахождение УПИ VII-1682, бивш масив 40, бивша местност „Сърт тарла", землище на кв. Долно Езерово

Публикувано на: петък, 26 юли 2019
Валидно до: петък, 09 август 2019, 13:27

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРИСОВАНИ ЛИЦА


Уведомяваме Ви на основание чл.149, ал.6 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж №О-78/22.07.2019г. за обект: "СКЛАДОВО-ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА ЗА ДОГРАМА", с местонахождение УПИ VII-1682, бивш масив 40, бивша местност "Сърт тарла", землище на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.5.1682 по КК на гр. Бургас.
Разрешението за строеж подлежи на обжалване съгласно чл.215 от ЗУТ.


АРХ. ДЕСИСЛАВА ЕВГЕНИЕВА
Гл. експерт в Дирекция УТ
Община Бургас

 


свали като pdf разглеждания: 510 последна промяна: 14:01:04, 26 юли 2019