Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: понеделник, 29 юли 2019
Валидно до: понеделник, 12 август 2019, 16:52

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

 

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ СВ 64382-1/29.07.2019 г.

 

ИВАЙЛО СТАНКОВ СВЕЩАРОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 64382-1/31.08.2018 г.

2

№ СВ 63805 - 1/29.07.2019 г

СТЕФАН ПАВЛОВ НИКОЛОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63805 - 1/07.08.2018 г.

3

№ СВ 63772 - 1/29.07.2019 г.

ПЕТКО ТОДОРОВ МАДЖАРОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ СВ 63772 - 1/06.08.2018 г.

4

№ СВ 63778 - 1/29.07.2019 г.

 

ЖИВКА АТАНАСОВА ДЪЛБОКОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63778 - 1/06.08.2018 г.

5

№ СВ 63758 - 1/29.07.2019 г.

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ РАЙКОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63755 - 1/03.08.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63756 - 1/03.08.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63757 - 1/03.08.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63758 - 1/03.08.2018 г.

6

№ СВ 63759 - 1/29.07.2019 г.

НАТАША ЕМИЛОВА КОНДОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63759 - 1/03.08.2018 г.

7

№СВ 63718 - 1/29.07.2019 г.

БУРГАС ДЕВЕЛОПМЪНТ ЕООД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63718 - 1/02.08.2018 г.

8

№ СВ СВ 63708 - 1/29.07.2019 г.

УЕБ ГЛОБАЛ - БГ ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63707 - 1/02.08.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63708 - 1/02.08.2018 г.

9

№ СВ 63668 - 1/29.07.2019 г.

ТРАНС НЕТА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължениие по

декларация № СВ 63668 - 1/30.07.2018 г.

10

№СВ 63667 - 1/29.07.2019 г.

П.Х. ТРАНС ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 63667 - 1/30.07.2018 г.

11

№СВ 63600 - 1/29.07.2019 г.

НИКИ-80 - НИКОЛАЙ БИСЕРОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 63597 - 1/26.07.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 63598 - 1/26.07.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 63599 - 1/26.07.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 63600 - 1/26.07.2018 г.

12

№ СВ 63648 - 1/29.07.2019 г.

НОВЕ СИСТЕМС

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63646 - 1/27.07.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63647 - 1/27.07.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63648 - 1/27.07.2018 г.

13

№СВ 63262 - 1/29.07.2019 г.

ПЛАМЕН РУМЕНОВ ГЪРКОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 63262 - 1/06.07.2018

14

№ СВ 63259 - 1/29.07.2019 г.

ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА ВЪЧКОВА-ФИЛИПОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63256 - 1/06.07.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63257 - 1/06.07.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63258 - 1/06.07.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63259 - 1/06.07.2018 г.

15

№ СВ 63248 - 1/29.07.2019 г.

ДЕЯН ГЕОРГИЕВ ДЖЕНДОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63245 - 1/05.07.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ  63246 - 1/05.07.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ  63247 - 1/05.07.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ  63248 - 1/05.07.2018 г.

16

№СВ 63244 - 1/29.07.2019 г.

АНГЕЛ СЕРГЕЕВ КИЧУКОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 63242 - 1/05.07.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 63243 - 1/05.07.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 63244 - 1/05.07.2018 г.

17

№ СВ 63039 - 1/29.07.2019 г.

ПЕТКО ВАСИЛЕВ КАЛОЯНОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължене по декларация № СВ 63039 - 1/02.07.2018 г.

18

№СВ 62656 - 1/29.07.2019 г.

ПЛАМЕН ИЛИЕВ ИЛИЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 62654 - 1/26.06.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 62655 - 1/26.06.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 62656 - 1/26.06.2018 г.

19

№ СВ 62751 - 1/29.07.2019 г.

ПОЛЯ СЛАВЧЕВА СЛАВОВА-АТАНАСОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 62751 - 1/26.06.2018 г.

20

№СВ 62487 - 1/29.07.2019 г.

АНА ИВАНОВА ПАНАЙОТОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 62484 - 1/22.06.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 62485 - 1/22.06.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 62486 - 1/22.06.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 62487 - 1/22.06.2018 г.

21

№СВ 62471 - 1/29.07.2019 г.

РУМЕН ПАНАЙОТОВ ГЪРКОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 62471 - 1/21.06.2018 г.

22

№ СВ 60960 - 1/29.07.2019 г.

ПАВЛИН ВАСИЛЕВ ДЕМИРЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 60960 - 1/12.01.2018 г.

23

№СВ 58500 - 1/29.07.2019 г.

ЛЮБОМИР КИРИЛОВ ДИМИТРОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 58499 - 1/02.10.2017 г.

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 58500 - 1/02.10.2017 г.

24

№ СВ 58832-1/29.07.2019 г.

СЛАВЧО ПЕЙЧЕВ ФУЧЕДЖИЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 58832 - 1/09.10.2017 г.

 

 

Настоящият списък е в сила за периода от 29.07.2019 г. до 12.08.2019 г.

 

 


свали като pdf разглеждания: 637 последна промяна: 16:53:45, 30 юли 2019