Съобщение на Община Бургас

Съобщение на Община Бургас

Публикувано на: четвъртък, 01 август 2019
Валидно до: четвъртък, 15 август 2019, 11:09

 

ДО                                                                                        

ЕТ"ДИ-ТРЕЙД-АНИ ЦОНЕВСКА"

ЧРЕЗ ЗОЯ ДИМИТРОВА-ПЪЛНОМОЩНИК

УЛ."ПИРОТСКА" № 39

ГР. БУРГАС

 

ДО                             

НЕДКО ГАНЕВ НЕДЕВ

УЛ."АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ"76, ЕТ.5

ГР.БУРГАС

 

ДО

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА НЕДЕВА

УЛ."АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ"76, ЕТ.5

ГР.БУРГАС

 

 

ДО

"МАРТБГ" ЕООД-ИВАЙЛО ДИМОВ КЮРКЧИЕВ

Ж.К."ЛАЗУР"БЛ.97, ЕТ.2, АП.7

ГР.БУРГАС

 

ДО

ЕТ"ЖЕЛЯЗКО ЖЕЛЯЗКОВ"                               

УЛ."Ю.ВЕНЕЛИН"40,ВХ."В", ЕТ.5, АП.9

ГР. БУРГАС

 

ДО

"ЕВРОС КИП"ЕООД

Ж.К."ЛАЗУР" БЛ.18, ВХ.4, ЕТ.1

ГР.БУРГАС

                                                          

Уведомяваме Ви, че е изготвен  проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-374,576  в кв.7 по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас, ПИ сд идентификатор  07079.603.87 по КК на гр.Бургас, с който УПИ V-374,576  се разделя на два нови УПИ : УПИ V - със запазване на отреждането "За складова база за промишлени стоки и офиси с шоурум и УПИ Х - за здравни дейности , в устройствена зона "Пп" с показатели на застрояване: Височина - 3 ет./ до 20м/, Плътност на застрояване до 80%, Кинт 2,5 и Озеленяване мин.20%.

Проектът е разгледан от ЕСУТ и е приет с решение по т.8 от дневния ред на Протокол-Решение №16/26.06.2019г.

Проектът   е изложен с стая № 29 на II-ри етаж в Дирекция "ЦАУ Освобождение", ж.к. "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с него  всеки работен ден от 8,30 до 12,30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересуваните могат за направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция "ЦАУ Освобождение" до Община Бургас, в  14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.

 

 

АРХ.ДЕСИСЛАВА ЕВГЕНИЕВА

Гл. експерт  в Дирекция УТ

Община Бургас

 

 


свали като pdf разглеждания: 874 последна промяна: 11:10:06, 01 август 2019