На вниманието на собствениците, отглеждащи свине на територията на община Бургас в 20 километровата зона около свинекомплекса в с. Ахелой

На вниманието на собствениците, отглеждащи свине на територията на община Бургас в 20 километровата зона около свинекомплекса в с. Ахелой

Публикувано на: петък, 02 август 2019
Валидно до: петък, 16 август 2019, 12:03

 

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на собствениците, отглеждащи  свине на територията на община Бургас в 20 километровата зона около свинекомплекса в с. Ахелой

Във връзка с писмо с изх. № 91-726/29.07.2019год. на Министъра на земеделието, храните и горите до Областен управител на област Бургас с дадени указания за предотвратяване на болестта африканска чума по свинете, собствениците, отглеждащи свине в 20 километровата зона около свинекомплекс с. Ахелой следва да преустановят отглеждането им в обекти тип "заден двор".

Срокът за изпълнение на мярката за доброволно клане на животните от стопаните им е до 02.08.2019год. След изтичане на гореописания срок се пристъпва към умъртвяване на животните от компетентния орган - Областна дирекция по безопасност на храните, съгласно разпоредбите на чл.139а, от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Следва да се има предвид, че добитото месо от собствени животни може да се съхранява дълго само след топлинна обработка за минимум 30 минути на 70 градуса С, достигнати във вътрешността на късовете месо, предвид факта, че вирусът на АЧС е изключително устойчив при изсушаване, осоляване, пушене, охлаждане и замразяване на месото (съгласно Научно становище за разпространение на Африканската чума по свинете в България, Европа и света на Центъра за оценка на риска по хранителната верига).

 


свали като pdf разглеждания: 942 последна промяна: 12:04:12, 02 август 2019