Съобщение за издадено разрешение за строеж №133/04.07.2019г.

Съобщение за издадено разрешение за строеж №133/04.07.2019г.

Публикувано на: сряда, 07 август 2019
Валидно до: сряда, 21 август 2019, 17:13

Изх.№ 70-00-6650/07.08.2019г.

До Женя Петрова Кръстева
гр.Бургас, ж.к."Лазур" бл.5, вх.3, ет.9


Уведомяваме Ви, че е издадено разрешение за строеж №133/04.07.2019г. за обект: "Благоустрояване и изграждане на детски кът в районен парк "Славейков", ПИ с идентификатор 07079.602.333 по КК на гр.Бургас, УПИ I, кв.45 по плана на ж.к."Славейков", гр.Бургас.

Същото е изложено в стая №409 на Община Бургас всеки ден от 8,30 до 12,30ч.

На основание чл.215 от ЗУТ, разрешението за строеж подлежи на обжалване чрез Община Бургас пред Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.
Тел. за справка:056/907 299.

Гл.специалист: Ст.Колева 


свали като pdf разглеждания: 891 последна промяна: 17:14:06, 07 август 2019