Съобщение на Община Бургас

Съобщение на Община Бургас

Публикувано на: сряда, 14 август 2019
Валидно до: сряда, 28 август 2019, 15:23

 

Уведомление за изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/  за УПИ I-36, бивш масив 50, б.м. "Тепе тарла", в б.землище на с.Рудник, ПИ 07079.17.1651 и ПИ 07079.17.1652 по КК  на  гр.Бургас

 

Публикувано на: сряда,  14 август 2019год.

Валидно до:  четвъртък, 29 август 2019год.                             

 

ДО ЛИЛЯНА ДИМОВА КОЛЕВА, КС."СЛАВЕЙКОВ" БЛ.№55, ВХ.20, ЕТ.1, ГР. БУРГАС 

ДО ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ, КС "СЛАВЕЙКОВ" БЛ.№55, ВХ.20, ЕТ.1, ГР. БУРГАС 

ДО ДИМО НИКОЛОВ КОЛЕВ, КС."СЛАВЕЙКОВ" БЛ.№55, ВХ.20, ЕТ.1 , ГР. БУРГАС

ДО ВАСИЛ ХРИСТОВ ГРЪНЧАРОВ, УЛ."Н.ЛЪСКОВ" №17, КВ."РУДНИК-ЧЕРНО МОРЕ", ГР.БУРГАС

ДО ЛИЛЯНА ХРИСТОВА СТОЯНОВА, КС."СЛАВЕЙКОВ" БЛ.№55, ВХ.23, ЕТ.3, АП.8, , ГР.БУРГАС

ДО РУМЯНА МИНЧЕВА ВЪЛКОВ, К-С "ЛАЗУР", БЛ.26, ВХ.3, ЕТ.3, АП.4, , ГР.БУРГАС

ДО МИНЧО КРЪСТЕВ ЩЕРЕВ, УЛ."ИВАЙЛО" БЛ.№65, ЕТ.4, , ГР.БУРГАС

ДО ИВАН ЛЕЧЕВ ВЪЛЧЕВ, УЛ."ХАН АСПАРУХ" №60, ЕТ.1, АП.1, , ГР.БУРГАС

ДО " М.И.02" ЕООД, УЛ."ИНДУСТРИАЛНА‘ 94А, , ГР.БУРГАС

 

            Уведомяваме ви за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ  за УПИ I-36, бивш масив 50, б.м. "Тепе тарла", в б.землище на с.Рудник, ПИ 07079.17.1651 и ПИ 07079.17.1652 по КК  на  гр.Бургас, с което УПИ I-36 се разделя на два нови УПИ I-1652 и УПИ II-1651, отредени "за складово-производствена база", със свободно застрояване на нормативни отстояния от регулационните граници и показатели на застрояване за устройствена зона Пп.

Същият  е изложен в стая № 5 на  Дирекция  "ЦАУ  Изгрев" всеки ден от 8.30 до 12.00ч.,   тел.056 86 32 39.

На основание чл.128 ал.3 и ал.5 от ЗУТ  заинтересованите могат да  направят писменни възражения и искания по проекта чрез  Дирекция " ЦАУ Изгрев"  в  14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение.

 

Дирекция "ЦАУ Изгрев"  

Арх Ив.Дафова

Гл.експерт

 


свали като pdf разглеждания: 632 последна промяна: 15:24:16, 14 август 2019