Обявяване на Заповед №2101/26.07.2019г.

Обявяване на Заповед №2101/26.07.2019г.

Публикувано на: четвъртък, 15 август 2019
Валидно до: понеделник, 19 август 2019, 09:33

ДО: МАРИН ПЕТРОВ КЪНЕВ                           

ДО: НАСЛЕДНИЦИ
НА ГЕОРГИ  КОСТАДИНОВ ГАНЧЕВ

ДО: НАСЛЕДНИЦИ
НА НИКОЛА КОСТАДИНОВ ГАНЧЕВ

                            

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2101/26.07.2019г. на Заместник кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 07079.707.157 по КК на гр.Бургас, по плана на с.о.Острица-2 , землище на кв.Банево.

Заповедта е изложена в стая № 19 на II-ри етаж в Дирекция "ЦАУ Освобождение", ж.к. "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с нея  всеки работен ден от 8,30 до 12,30 ч.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас пред Административен съд-гр.Бургас в 14-дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

 

Д.Ахмакова
Главен специалист АС
Тел.за връзка: 056/860 919


свали като pdf разглеждания: 806 последна промяна: 09:34:39, 15 август 2019