Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: сряда, 21 август 2019
Валидно до: сряда, 04 септември 2019, 16:10

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас,ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения , Акт за прихващане или възстановяване, Протокол.

 

               В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

 

 

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Вид задължение

Вид на документа

1

4708/21.08.2019

ЖЕЛЮ СТЕФАНОВ СТОЯНОВ

ДНИ, ТБО

Акт за прихващане или възстановяване №4708/28.06.2019

2

001295/21.08.2019

МИНЕРАЛ-В ЕООД

Такси за ползване на тротоари

Акт за установяване на задължения №001295(1)/15.06.2018

3

60906/21.08.2019

ПЕПА ДИМИТРОВА ПАУНОВА

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ60906/11.01.2018

4

60998/21.08.2019

ВЕНЕЦ КРАСИМИРОВ ТРАЙКОВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ60997, 60996, 60995/16.01.2018

5

61086/21.08.2019

ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ КЕРЯЗОВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ61086/24.01.2018

6

61096/21.08.2019

ДИМИТРИНКА ПАНАЙОТОВА КЕРЯЗОВА

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ61096, 61095/24.01.2018

7

62199/21.08.2019

МАРИЯ ДИМИТРОВА АРНАУДОВА

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ62199, 62198/14.05.2018 и Протокол №3428/14.05.2018

8

62201/21.08.2019

ЙОАННА ДИМИТРОВА АРНАУДОВА-НАЙДЕНОВА

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ62201, 62200/14.05.2018, Протокол 3427/14.05.2018

9

62897/21.08.2019

АЛИ ШАРАФЕТИН ХАМЗА

ДПС, ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ62897, 62895/29.06.2018

10

62901/21.08.2019

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КЬОСЕВ

 ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ62901, 62899, 62898/29.06.2018

11

62928/21.08.2019

ДОНИКА ИВАНОВА ПРОДАНОВА

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ62928/02.07.2018

12

62932/21.08.2019

ГЕРГАНА КОЛЕВА НЕДИНА

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ62932/02.07.2018

13

63410/21.08.2019

КИРИЛ ДИМИТРОВ МАРИНОВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ63410/18.07.2018

14

71511/21.08.2019

АЛЕКСАНДРА ХРИСТОВА ЦИПОРАНОВА

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ71511/04.07.2018

15

65016/21.08.2019

ИВАН ДОНЧЕВ ПЛАЧКОВ

ДНИ, ТБО, ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ65016, 65014, 65011/18.09.2018

16

65649/21.08.2019

ЗАФИР НИКОЛОВ КОСАКОВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ65649, 65650, 65651/08.10.2018

17

66090/21.08.2019

ГЮЛТЕН МЕХМЕД АЛИ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ66090/24.10.2018

 

 

Настоящият списък е в сила за периода от 21.08.2019 г. до 04.09.2019 г.


свали като pdf разглеждания: 937 последна промяна: 16:11:36, 21 август 2019