Съобщение до Радостина Петрова Кривошиева

Съобщение до Радостина Петрова Кривошиева

Публикувано на: четвъртък, 22 август 2019
Валидно до: четвъртък, 05 септември 2019, 12:23

ДО

РАДОСТИНА ПЕТРОВА КРИВОШИЕВА

УЛ."МАКЕДОНИЯ"№13, ЕТ.1

ГР.БУРГАС

 

 

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1548/07.06.2019г.  на Зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, с която е коригирана допусната очевидна фактическа грешка в Заповед №308/11.02.2019г. на Зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас.

Заповедта е изложена в стая № 29 - II-ри етаж в сградата на Д"ЦАУ Освобождение", к-с "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с нея всеки работен ден от 8.30 до 12.30 часа.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Бургас пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й. Жалбата следва да се подаде в два екземпляра.

 

 

 

АРХ.ДЕСИСЛАВА ЕВГЕНИЕВА

Гл.експерт в Дирекция УТ

Община Бургас

 

 

 

 

 

 

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 404 последна промяна: 12:24:54, 22 август 2019