СЪОБЩЕНИЕ ДО УЛРИК БАЛЕ РАЗМУСЕН

СЪОБЩЕНИЕ ДО УЛРИК БАЛЕ РАЗМУСЕН

Публикувано на: четвъртък, 22 август 2019
Валидно до: четвъртък, 05 септември 2019, 15:57

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

ДО

УЛРИК БАЛЕ РАЗМУСЕН

УПРАВИТЕЛ НА "ХУБЕРТУС ХОЛДИНГС" ЕООД

УЛ. "ЛЕРМОНТОВ" №43, ЕТ.1, АП.3

 ГР. БУРГАС

 

 

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №1704/26.06.2019г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, с която сте определен за собственик на УПИ XIII-1222 в кв.15, землище Сарафово, местност "Ъгъла" (бивша "Кюшето").

         Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

 

                                                                                       22.08.2019г.

 

 


свали като pdf разглеждания: 434 последна промяна: 15:58:54, 22 август 2019