Съобщение до РАДКО ПЕТРОВ МИНКОВ за издадена Заповед №1705/26.06.2019г.

Съобщение до РАДКО ПЕТРОВ МИНКОВ за издадена Заповед №1705/26.06.2019г.

Публикувано на: петък, 23 август 2019
Валидно до: петък, 06 септември 2019, 15:38

Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс, съобщава на Радко Петров Минков, с постоянен адрес: гр. Бургас, кв."Долно Езерово", ж.к. "НХК"17, бл..2, ет.1, ап.1  за издадена Заповед № 1705/26.06.2019г. на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас.

Във връзка с проведено административно производство по реда на чл. 225а, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е издадена Заповед № 1705/26.06.2019г. на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за премахване на незаконен строеж: "Метален гараж", находящ се в непосредствена близост до източната фасада на бл.1, ж.к."НХК 18", кв."Долно Езерово", на кръстовище ул."Георги Дълбошки" / ул."Химик", гр.Бургас, в имот общинска собственост - УПИ V, кв.30 по плана на кв.Долно Езерово", гр.Бургас.  

Заповед № 1705/26.06.2019 г. подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ чрез Община Бургас пред Административен съд - гр.Бургас в 14-дневен срок, считан от датата на съобщаването й.

За запознаване със Заповед №1705/26.06.2019г., заповядайте в същия срок в  Дирекция "ЦАУ Освобождение", Община Бургас (гр.Бургас, ж.к."Славейков", до бл.49), стая №27.

Дирекция "ЦАУ Освобождение"
Гл.експерт КСВЕ - инж.Катя Николова


свали като pdf разглеждания: 902 последна промяна: 15:39:48, 23 август 2019