Съобщение до Валентин Стойчев Стоев

Съобщение до Валентин Стойчев Стоев

Публикувано на: четвъртък, 29 август 2019
Валидно до: четвъртък, 12 септември 2019, 10:08

 

ВАЛЕНТИН СТОЙЧЕВ СТОЕВ

УЛ."ВЪЗРАЖДАНЕ" №24

ГР. БУРГАС

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЕВ,

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1798/03.07.2019г. на Кмета на Община Бургас на основание §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с която се възстановява правото на собственост на наследници на Калуш Стоянов Михов, върху новообразуван поземлен имот №167.1238 с площ 1 847 кв.м., находящ се в с.о."Каптажа", землище с. Изворище, по плана на новообразуваните имоти на с.о. "Каптажа", землище с. Изворище, Община Бургас, одобрен със Заповед №РД-09-69/06.08.2010г.  на Областен управител на Област Бургас.

С цитираната заповед може да се запознаете в Община Бургас, ет. 4, стая 401, всеки вторник от 9:00ч. до 12:00ч. и от 14:00ч. до 17:00ч.

Цитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 - дневен срок от получаване на настоящото съобщение, чрез Община Бургас до Административен съд гр. Бургас.

 

          При необходимост от допълнителна информация лице за контакти:

     инж. Валентина Кръстева - главен специалист в отдел "Устройствено планиране"

           тел.: 056/907 289

 

 


свали като pdf разглеждания: 642 последна промяна: 10:09:38, 29 август 2019