Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на: четвъртък, 29 август 2019
Валидно до: четвъртък, 29 август 2019, 13:38

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

"Ремонт и преустройство на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.620.143.2.34 по КК на гр. Бургас, находяща се в гр. Бургас, ж.к. "Братя Миладинови", бл. 42, вх. 4, партер и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.620.143.2.35 по КК на гр. Бургас, находяща се в гр. Бургас, ж.к. "Братя Миладинови", бл. 42, вх. 4, партер за нуждите на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания". 

 


свали като pdf разглеждания: 756 последна промяна: 13:38:54, 29 август 2019