Съобщение до Димитър Вълчев, Веселин Райков и Мария Димитрова за одобрена оценка

Съобщение до Димитър Вълчев, Веселин Райков и Мария Димитрова за одобрена оценка

Публикувано на: четвъртък, 29 август 2019
Валидно до: четвъртък, 12 септември 2019, 14:36

ДИМИТЪР РАЙКОВ ВЪЛЧЕВ, УЛ. БАТАК 4, ЕТ. 1, АП. 2, ГР. БУРГАС

ВЕСЕЛИН ИВАНОВ РАЙКОВ, Ж.К. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК, БЛ. 22, ВХ. 1, ЕТ. 5, АП. 13, ГР. ВАРНА

МАРИЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА, УЛ. ИВАН МИЛАНОВ 6, ЕТ. 4, АП. 20, ГР. СОФИЯ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Със Заповед № 2020/22.07.2019г. на Кмета на Община Бургас e одобрена оценката на недвижим имот, представляващ 68/1668 кв. метра ид. части от новообразуван поземлен имот с пл.№502.64 по плана на новообразуваните имоти на селищно образувание "Острица 2", землище кв. Банево, съответстващ на поземлен имот с ид. 07079.707.1182 по КККР на гр. Бургас, целият с площ 1668 кв.

Част от НПИ №502.64 попада върху бивша нива №55 по помощен план към ПНИ на с.о. "Острица 2", землище кв. Банево, записана на наследници на Райко Тодоров Вълчев.


В качеството Ви на наследници на Райко Тодоров Вълчев, Ви уведомяваме, че със заповедта можете да се запознаете в стая № 201, в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.
За допълнителна информация: тел.056/907-222- П. Буйнова, И. Маринска.


свали като pdf разглеждания: 636 последна промяна: 14:38:30, 29 август 2019