Съобщение до Иван Илиев Станков

Съобщение до Иван Илиев Станков

Публикувано на: четвъртък, 29 август 2019
Валидно до: четвъртък, 12 септември 2019, 16:15

 

 

ИВАН ИЛИЕВ СТАЙКОВ

Ж.К "ИЗГРЕВ" БЛОК 20

ВХ.2, ЕТ.2

 

 

 

Във връзка с постъпило заявление в Община Бургас, относно учредяване право на прокарване на временен път към УПИ I-130,131 в масив 6, местност "Тодорови колиби", землище на с. Маринка се установи, че временния път преминава през ПИ с идентификатор 47202.6.221 по КККР на гр. Бургас, съответстващ на имот № 006221 по отм. КВС на местност "Тодорови колиби", землище на с. Маринка.

За да се установи собствеността на имота е извършена служебна справка в регистрите на КК, където сте записани като собственици на цитирания по - горе имот.

Във връзка с горното и за да бъде изплатено определеното обезщетение, моля да предоставите в  Община Бургас с адрес: гр. Бургас, ул. "Александровка" № 26, ет. 4, стая 410  копие на документа с който се легитимирате като собственици на имот 006221, местност "Тодорови колиби", землище на с. Маринка и уведомление за банкова сметка, по която да бъде преведено обезщетението.

В случай че сте извършили разпореждане със собствеността си, моля да ни предоставите данни за новия/те собственик/ци.

 

 

 

                                                                                           29.08.2019 г.

 


свали като pdf разглеждания: 594 последна промяна: 16:17:22, 29 август 2019