Уведомление за изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ I-36

Уведомление за изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ I-36

Публикувано на: четвъртък, 29 август 2019
Валидно до: четвъртък, 12 септември 2019, 16:18

 

Уведомление за изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/  за УПИ I-36, бивш масив 50, б.м. "Тепе тарла", в б.землище на с.Рудник, ПИ 07079.17.1651 и ПИ 07079.17.1652 по КК  на  гр.Бургас

 

 

 

СТАНКА ИВАНОВА МАРИНОВА

УЛ."ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" №10

КВ."РУДНИК-ЧЕРНО МОРЕ"

ГР. БУРГАС                                                                                                                               

 

            Уведомяваме ви за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ  за УПИ I-36, бивш масив 50, б.м. "Тепе тарла", в б.землище на с.Рудник, ПИ 07079.17.1651 и ПИ 07079.17.1652 по КК  на  гр.Бургас, с което УПИ I-36 се разделя на два нови УПИ I-1652 и УПИ II-1651, отредени "за складово-производствена база", със свободно застрояване на нормативни отстояния от регулационните граници и показатели на застрояване за устройствена зона Пп.

Същият  е изложен в стая № 5 на  Дирекция  "ЦАУ  Изгрев" всеки ден от 8.30 до 12.00ч.,   тел.056 86 32 39.

На основание чл.128 ал.3 и ал.5 от ЗУТ  заинтересованите могат да  направят писменни възражения и искания по проекта чрез  Дирекция " ЦАУ Изгрев"  в  14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение.

 

Дирекция "ЦАУ Изгрев"  

Арх Ив.Дафова

Гл.експерт

 


свали като pdf разглеждания: 623 последна промяна: 16:19:24, 29 август 2019