Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: петък, 30 август 2019
Валидно до: петък, 13 септември 2019, 16:50

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол по давност, Акт за прихващане или възстановяване, Ревизионен доклад и Писмо.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт, ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Булстат / ЕГН

Вид на документа

1.

ГЯ62715 / 30.08.2019 г.

ПЕТЯ ИВАНОВА БАХЧЕВАНОВА

*********

АУЗ ГЯ62715 - 1 и АУЗ ГЯ62717 - 1 от 26.06.2018 г.

2.

ГЯ63051 / 30.08.2019

НИКОЛАЙ ДИНКОВ НИКОЛОВ

*********

АУЗ ГЯ63051 - 1; АУЗ ГЯ63052 - 1  и АУЗ ГЯ63053 - 1 от 02.07.2018 г.

3.

ГЯ65959 / 30.08.2019 г.

ДИЯН ГЕОРГИЕВ КОСТОВ

*********

АУЗ ГЯ65959 - 1; АУЗ ГЯ65960 - 1  и АУЗ ГЯ65961 - 1  от 23.10.2018 г.

4.

ГЯ66897 / 30.08.2019  г.

ПАДРАЙК ФРАНСИС МАК ГИВНЕЙ

*********

АУЗ ГЯ66897 - 1 от 08.11.2018 г.

5.

ГЯ66898 / 30.08.2019 г..

ВЕЛИЧКА ГИНОВА ДАЧЕВА

*********

АУЗ ГЯ66898 - 1 и АУЗ ГЯ66899 - 1 от 08.11.2018 г.

6.

ГЯ67515 / 30.08.2019 г.

НЕДКО ЯНКОВ СИМЕОНОВ

*********

АУЗ ГЯ67515 - 1 от 10.12.2018 г.

7.

ГЯ67750 / 30.08.2019 г.

РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТАБАКОВА

*********

АУЗ ГЯ67750 - 1 и АУЗ ГЯ67751 - 1 от 17.12.2018 г.

8.

ГЯ67822 / 30.08.2019 г.

ГЕРГАНА ХРИСТОВА ДИМОВА

*********

АУЗ ГЯ67822 - 1 от 1908.11.2018 г.

9.

ГЯ67823 / 30.08.2019 г.

ВЕНЦИСЛАВ КИРИЛОВ ПЕЦОВ

*********

АУЗ ГЯ67823 - 1; АУЗ ГЯ67824 - 1  и АУЗ ГЯ67825 - 1 от 19.12.2018 г.

10.

ГЯ67898 / 30.08.2019 г.

МАРГАРИТКА АНДОНОВА КОСТАДИНОВА

*********

АУЗ ГЯ67898 - 1 от 27.12.2018 г.

11.

ГЯ71366 / 30.08.2019 г.

"ТАЙГЕР РОУЗ" ООД

*********

АУЗ ГЯ71366 - 1; АУЗ ГЯ71368 - 1 и АУЗ ГЯ71369 - 1 от 27.06.2019 г.

12.

ГЯ71436 / 30.08.2019 г.

НЕДА ДИМОВА ГУГУЧКОВА

*********

АУЗ ГЯ71436 - 1; АУЗ ГЯ71437 - 1; АУЗ ГЯ71438 - 1; АУЗ ГЯ71439 - 1; АУЗ ГЯ71440 - 1 и АУЗ ГЯ71441 - 1 от 27.06.2019 г.

13.

ГЯ72472 / 30.08.2019 г.

"БЪЛГАРИАН ПРОПЪРТИ ГРУП" ООД

*********

АУЗ ГЯ72472 - 1 и АУЗ ГЯ72473 - 1 от 31.07.2019 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 30.08.2019 г. до 13.09.2019 г.

 

 


свали като pdf разглеждания: 454 последна промяна: 16:50:52, 30 август 2019