Съобщение до наследниците на Иван Ганев Станев

Съобщение до наследниците на Иван Ганев Станев

Публикувано на: понеделник, 09 септември 2019
Валидно до: понеделник, 23 септември 2019, 10:49

 

ДО НАСЛЕДНИЦИ НА ИВАН ГАНЕВ СТАНЕВ

ТОТКА ГАНЕВА КОСТАДИНОВА

УЛ."ПЕРУЩИЦА" №43

ГР. БУРГАС                                                                    

 

ИВАНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА

Ж.К."ИЗГРЕВ", БЛ. №25, ВХ.1, ЕТ.8, АП.23

ГР. БУРГАС

 

РУМЕН ХРИСТОВ ИВАНОВ

УЛ."МАКЕДОНИЯ" №75

ГР. БУРГАС

 

АТАНАС ХАРЕВ БЪРКАЧЕВ

Ж.К."СЛАВЕЙКОВ", БЛ.№21, ВХ.8, ЕТ.3, АП.9

ГР.БУРГАС

 

МАРИЯ ХАРЕВА УРУМОВА

Ж.К."СЛАВЕЙКОВ", БЛ.№21, ВХ.8, ЕТ.3, АП.9

ГР.БУРГАС

 

ДИАНА СТОЙЧЕВА БЪРКАЧЕВА - ЙОРДАНОВА

Ж.К."СЛАВЕЙКОВ", БЛ.№40, ЕТ.7, АП.7

ГР. БУРГАС

 

ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ДАНДУЛОВ

Ж.К."БРАТЯ МИЛАДИНОВИ", БЛ.№57, ВХ.2, ЕТ.6, АП.22

ГР. БУРГАС

 

ПЛАМЕН МИХАЙЛОВ ДОНЧЕВ

Ж.К."СЛАВЕЙКОВ", БЛ.№17, ВХ.2, ЕТ.3, АП.45

ГР. БУРГАС

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1799/03.07.2019г. на Кмета на Община Бургас на основание §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с която се възстановява правото на собственост на наследници на Иван Ганев Станев, върху новообразуван поземлен имот №501.913 с площ 338 кв.м., находящ се в с.о."Острица 2", землище кв. Банево, гр. Бургас, по плана на новообразуваните имоти на с.о."Острица 2", землище кв. Банево, гр. Бургас, одобрен със Заповед №РД-09-37/17.02.2006г.  на Областен управител на Област Бургас.

С цитираната заповед може да се запознаете в Община Бургас, ет. 4, стая 401, всеки вторник от 9:00ч. до 12:00ч. и от 14:00ч. до 17:00ч.

Цитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 - дневен срок от получаване на настоящото съобщение, чрез Община Бургас до Административен съд гр. Бургас.

 

             При необходимост от допълнителна информация лице за контакти:

      инж. Валентина Кръстева - главен специалист в отдел "Устройствено планиране"

           тел.: 056/907 289

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 370 последна промяна: 10:50:19, 09 септември 2019