Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: вторник, 17 септември 2019
Валидно до: сряда, 02 октомври 2019, 17:06

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яви в отдел КПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 11,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

ВИД

Вид на документа

1.

ГС№66663/17.09.19

ПЕТЪР ДИМИТРОВ РАДУЛОВ

ДНИ ТБО

АУЗД№66663/23.08.2019г

2

ГС№66550/17.09.19

ЕМИЛ ДИМИТРОВ ИЛИЕВ

ДНИ ТБО

АУЗД№66550/20.08.2019г

3

ГС№66276/17.09.19

СТОЙКО МИТКОВ СТОЯНОВ

ДПС

АУЗД№66276/02.09.2019г

4

ГС№66048/17.0919

ТАНЯ ТОДОРОВА ИВАНОВА

ТБО ДНИ

АУЗД№66048/07.08.2019г

5

ГС№66066/17.09.19

НИКОЛАЙ ПАВЛОВ ИВАНОВ

ТБО ДНИ

АУЗД№66066/20.08.2019г

6

ГС№65327/17.09.19

ПЕТЪР НИКОЛОВ ПАНЧОВ

ДНИ ТБО ДПС

АУЗД№65327/13.08.2019г

7

ГС№65321/17.09.19

ИВАНКА ДИМЧЕВА ДАНЧЕВА

ДНИ ТБО

АУЗД№65321/03.09.2019г

8

ГС№65220/17.09.19

ЮЛИАНА ПАНАЙОТОВА СУЛТАНОВА

ДПС

АУЗД№65220/02.09.2019г

9

ГС№65226/17.09.19

НИКОЛАЙ КИРЧЕВ КОЛЕВ

ДПС ДНИ ТБО

АУЗД№65226/03.09.2019г

10

ГС№65164/17.09.19

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА БАЙЧЕВА

ДНИ ТБО

АУЗД№65164/02.09.2019г

11

 

ГС

 №65042/17.09.19

СТЕФКА ИВАНОВА ЛАМБАНОВА

ДНИ ТБО

АУЗД№65042/02.09.2019г

12

ГС№64983/17.09.19

ХАСИБЕ САЛИЕВА ИСМАИЛОВА

ДНИ ТБО

АУЗД№64983/30.07.2019г

13

ГС№64706/17.09.19

ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ

ДПС

АУЗД№64706/03.09.2019г

14

ГС№64632/17.09.19

ЮЛИЙ СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ

ДПС

АУЗД№64632/03.09.2019г

15

ГС№64624/17.09.19

ЯНКА ВАСИЛЕВА БОДУРОВА

ДНИ ТБО

АУЗД№64624/03.09.2019г

16

ГС№64583/17.09.19

ВЛАДИСЛАВ ХРИСТОВ ЛАПЧЕВ

ДПС

АУЗД№64583/02.04.2019г

17

ГС№64482/17.09.19

КАТЯ АНГЕЛОВА ТОДОРОВА

ДНИ ТБО

АУЗД№64482/02.04.2019

18

ГС№64407/17.09.19

ЕЛИТ БУРГАС 2012 ООД

ДПС

АУЗД№64407/09.09.2019

19

ГС№64406/17.09.19

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ВОДНИК

ДПС

АУЗД№64406/22.07.2019

20

ГС№64395/17.09.19

ВАЛЕНТИНА АНГЕЛОВА СИМЕОНОВА

ДНИ ТБО

АУЗД№64395/20.08.2019

21

ГС№64263/17.09.19

ИЛИЯ ТРИФОНОВ ТРИФОНОВ

ДПС

АУЗД№64263/29.08.2019

22

ГС№64251/17.09.19

ДЕЯНА ГОСПОДИНОВА ПЕТКОВА

ДНИ ТБО

АУЗД№64251/26.07.2019

23

ГС№64250/17.09.19

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПЕТКОВ

ДНИ ТБО

АУЗД№64250/26.07.2019

24

ГС№64176/17.09.19

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ДОБРЕВ

ДНИ ТБО ДПС

АУЗД№64176/09.09.2019

25

ГС№64074/17.09.19

МАРИЙКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

ДНИ ТБО

АУЗД№64074/26.07.2019

26

ГС№63912/17.09.19

ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВ ПУЛЕВ

ДНИ ТБО ДПС

АУЗД№63912/22.07.2019

 

            Настоящият списък е в сила за периода от 17.09.2019 г. до 02.10.2019 г.


свали като pdf разглеждания: 487 последна промяна: 17:08:31, 17 септември 2019