Съобщение до Андрей Здравков Шошолов, Надежда Кънчева Стоянова, Атанас Николов Колев, Радка Пенева Кънчева и Теодора Кънчева Динкова

Съобщение до Андрей Здравков Шошолов, Надежда Кънчева Стоянова, Атанас Николов Колев, Радка Пенева Кънчева и Теодора Кънчева Динкова

Публикувано на: вторник, 17 септември 2019
Валидно до: вторник, 01 октомври 2019, 17:07

До

АНДРЕЙ ЗДРАВКОВ ШОШОЛОВ

Ж.К. ИЗГРЕВ, БЛ 15, ВХ.5, ЕТ.5

ГР. БУРГАС

 

 

НАДЕЖДА КЪНЧЕВА СТОЯНОВА        

Ж.К. ИЗГРЕВ, БЛ. 5, ВХ. 6, ЕТ.7, АП.20

ГР. БУРГАС             

 

АТАНАС НИКОЛОВ КОЛЕВ

УЛ. ХРИСТО БОТЕВ 151, ВХ. В, ЕТ.3, АП. 61

ГР. СТАРА ЗАГОРА

 

РАДКА ПЕНЕВА КЪНЧЕВА

Ж.К. ИЗГРЕВ, БЛ. 5, ВХ.6, ЕТ.7, АП. 20

ГР. БУРГАС

 

ТЕОДОРА КЪНЧЕВА ДИНКОВА

Ж.К. МЕДЕН РУДНИК, БЛ. 52, ВХ.1, ЕТ.7, АП. 19

ГР. БУРГАС

 

Във връзка с постъпило в Община Заявление вх.№94-Щ-1/133/04.09.2018г. от Божидар Костадинов Колдеев за изменение на регистъра към плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ в обхвата на новообразуван поземлен имот /НПИ/№167.1050 по /ПНИ/ на с.о."Каптажа", землище с.Изворище и заявление вх.№94-01-39047/14.11.2018г. от Светослав Димитров Николов и Божидар Костадинов Колдеев ведно проект за изменение на ПНИ на с.о."Каптажа", с. Изворище, в обхвата на НПИ №167.340, №167.1049 и №167.1050, Ви уведомяваме, че е издадена №1830/05.07.2019г. на Кмета на Община Бургас за изменение, съгласно цитираното искане.

Решението на комисията вече Ви е било обявено. Писмо изх.№94-01-39047/10/08.07.2019г. неправилно Ви е изпратено погрешно. Протоколът на комисията е влязъл в сила на 23.05.2019г.  В следствие,  на което е издадена Заповед №1830/05.07.2019г. на Кмета на Община Бургас за изменение на ПНИ на с.о."Каптажа", землище с. Изворище.

Със Заповед №1830/05.07.2019г. на Кмета на Община Бургас се изменя ПНИ и регистъра към него в обхвата на НПИ №167.1050 и НПИ №167.1049 като се променя границата между двата имоти, вследствие на което:

-  НПИ №167.1049 променя площта си от 573 кв.м. и става с площ 570 кв.м.

-  НПИ №167.1050 променя площта си от 495 кв.м. и става с площ 498 кв.м.

В регистъра към ПНИ НПИ №167.1049 с площ 570 кв.м. и НПИ №167.1050 с площ 498 кв.м. се отписват н-ци на Кънчо Николов Статев и като собственик на имотите се записва Божидар Костадинов Колдеев с нотариален акт №31, т.XXXIX, дело №8462, вх. рег. №15340/30.11.2004г. на СВ - гр. Бургас

С цитираната заповед може да се запознаете в Община Бургас, ет. 4, стая 401, всеки вторник от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Цитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 - дневен срок от получаване на настоящото съобщение, чрез Община Бургас до Административен съд гр. Бургас.


свали като pdf разглеждания: 382 последна промяна: 17:13:05, 17 септември 2019