Съобщение до всички заинтересовани собственици

Съобщение до всички заинтересовани собственици

Публикувано на: четвъртък, 19 септември 2019
Валидно до: четвъртък, 03 октомври 2019, 10:37

Уведомяваме Ви , че е изготвенa заповед №2629/13.09.2019г. за  ПУП-ПРЗ   на УПИ LI,LII,LIII,LIV, LV, LVI, LVII, LVIII LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVII ,LXVIII, LXIX, LXX   LXХI  кв.8 по плана  на  ПЗ  Победа  гр. Бургас , представляващи   ПИ  с идентификатори 07079.660.560,  07079.660.574,  07079.660.575,  07079.660.576,  07079.660.577, 07079.660.578, 07079.660.579, 07079.660.580, 07079.660.581, 07079.660.582, 07079.660.583, 07079.660.584, 07079.660.585, 07079.660.586, 07079.660.587, 07079.660.588, 07079.660.589, 07079.660.590,07079.660.591,07079.660.592, 07079.660.597,  КК на гр. Бургас.

Същата е изложена в стая №4 на Дирекция " ЦАУ Възраждане", всекиден 8,30-12,30ч.

На основание чл.215,ал.1 и ал.4 от ЗУТ .,заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по заповедта, чрез Дирекция "ЦАУ Възраждане" до Община Бургас в 14-дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

Гл. специалист: 
Мариана Танева 
Тел. за връзка 056/85-23-45


свали като pdf разглеждания: 535 последна промяна: 10:46:57, 19 септември 2019