Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: сряда, 18 септември 2019
Валидно до: четвъртък, 03 октомври 2019, 09:13

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация. 

   В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на ПОКАНА/ АУЗД

Име на задълженото лице

Булстат

ЕГН

Вид Задълж

Вид на документа

 

 

66837- 1/18.09.2019 г.    

МИХАИЛ ПЕТРОВ МИХАЙЛОВ

 

 

АУЗД №  66837-1/06.11.2018 г., 66838-1/06.11.2018 г.

 

 

№66860-1/18.09.2019 г.         

 

ХРИСТО МАРКОВ ЗЛАТЕВ

 

 

АУЗД№ ИП66860/06.11.2019г.

 

 

№ 66816-1/18.09.2019 г.         

 

ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИКОВ ВАСИЛЕВ  

 

 

АУЗД№ ИП66816-1/06.11.2018Г., ИП66819-1/06.11.2018Г.

 

 

66841/18.09.2019 г.    

ЯНЧО НИКОЛОВ УЗУНОВ

 

 

АУЗД № ИП66841/06.11.2018Г., ИП66843/06.11.2018Г.

 

 

ИП73068-1/18.09.2019 г.    

ЕВГЕНИ ХРИСТОВ НЕНОВ

 

 

 

АУЗД№ ИП73068-1/20.08.2019г.              

 

 

ИП72867-1/18.09.2019 г.    

СВЕТЛИН КРЪСТЕВ КОЗОВСКИ

 

 

АУЗД№

ИП72867 - 1/13.08.2019г., ИП72865 - 1/13.08.2019г., ИП72863 - 1/13.08.2019г., ИП72862 - 1/13.08.2019г., ИП72861 - 1/13.08.2019г., ИП72860 - 1/13.08.2019г. ИП72859 - 1/13.08.2019г.

 

 

ИП64764-1/18.09.2019 г.    

ИВАН ПЛАМЕНОВ ПАНАЙОТОВ

 

 

АУЗД№

ИП64764 - 1/13.09.2018 Г.

 

 

ИП66625-1/18.09.2019 г.    

МАРИЯНА ХРИСТОВА ПАВЛОВА

 

 

АУЗД№

ИП666625 - 1/30.10.2018г.

 

 

ИП65923-1/18.09.2019 г.    

ГРОЗДАНКА АНДОНОВА БОГОЙЧЕВА

 

 

АУЗД№

ИП65923 - 1/18.10.2018 Г.

 

 

ИП64228-1/18.09.2019 г.    

СЛАВИНА СТАНЧЕВА НЕДЕЛЧЕВА

 

 

 

АУЗД№

ИП64229 - 1/28.08.2019г., ИП64228 - 1/28.08.2019г.

 

 

ИП64437-1/18.09.2019 г.    

ИВО ДОБРЕВ ХАРАЛАМБОВ

 

 

АУЗД№

ИП64437 - 1/03.09.2018 Г.,ИП64433/03.09.2018 Г.

 

 

ИП64543-1/18.09.2019 г.    

 

НИКОЛА СТОЯНОВ НИКОЛОВ

 

 

АУЗД№

ИП64543 - 1/04.09.2018 Г.

 

 

ИП64791-1/18.09.2019 г.    

БИЛЯНА БОРИСОВА КУЗЕВА

 

 

АУЗД№

ИП64791 - 1/19.09.2018 Г.  

 

 

ИП66505-1/18.09.2019 г.    

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

 

 

 

АУЗД№

ИП66505 - 1/29.10.2018 Г., ИП66506 - 1/29.10.2018 Г., ИП66499 - 1/29.10.2018 Г.,

 

 

ИП66760-1/18.09.2019 г.    

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕЕВ

 

 

АУЗД№

ИП66760 - 1/01.11.2018 Г. ИП66757 - 1/01.11.2018 Г.

 

 

ИП65917-1/18.09.2019 г.    

СЛАВЧО КРАЛЕВ ИВАНОВ

 

 

АУЗД№

ИП65917 - 1/18.10.2018 Г. ИП65916 - 1/18.10.2018 Г., ИП65914 - 1/18.10.2018 Г., ИП65913 - 1/18.10.2018 Г.

 

 

ИП65559-1/18.09.2019 г.    

ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ЖЕЛЕВ

 

 

АУЗД№

ИП65559 - 1/03.10.2018 Г.,ИП65557 - 1/03.10.2018 Г.

 

 

ИП65742-1/18.09.2019 г.    

ПАВЛИН ВАСИЛЕВ ДЕМИРЕВ

 

 

АУЗД№

ИП65742 - 1/10.10.2018 Г.

 

 

ИП66484-1/18.09.2019 г.    

ГЕНКА ВЛАДОВА ПЕТКОВА

 

 

АУЗД№

ИП66484 - 1/29.10.2018 Г., ИП66483 - 1/29.10.2018 Г.

 

 

ИП66524-1/18.09.2019 г.    

ИГОР ГОЛУШКО

 

 

 

АУЗД№

ИП66524 - 1/29.10.2018 Г.

 

 

ИП66857-1/18.09.2019 г.    

ЕМИЛИЯ РАЧЕВА МИХАЛЕВА

 

 

АУЗД№

ИП66857 - 1/06.11.2018 Г.

 

 

ИП65549-1/18.09.2019 г.    

КРАСИМИР ИВАНОВ СТОЙЧЕВ

 

 

АУЗД№

ИП65549 - 1/03.10.2018 Г.

 

 

ИП67394-1/18.09.2019 г.    

ДИМЧО МИТЕВ ДИМОВ

 

 

АУЗД№

ИП67394 - 1/03.12.2018 Г.

 

 

ИП65547-1/18.09.2019 г.    

ЯНКА ДИМИТРОВА СИВКОВА

 

 

АУЗД№

ИП65547 - 1/03.10.2018 Г.

 

 

ИП58292-1/18.09.2019 г.    

 

ЕТ "ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ" ЕТ

 

 

АУЗД№

ИП58292 - 1/27.09.2017 Г.

 

 

Настоящият списък е в сила за периода от  18.09.2019 г. до 03.10.2019 г.

 

 


свали като pdf разглеждания: 328 последна промяна: 09:15:49, 20 септември 2019