Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на: вторник, 24 септември 2019
Валидно до: вторник, 24 септември 2019, 17:03

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

"Изграждане на улица ОТ 121а-122-187-188-238-194 по плана на парк "Росенец" в ПИ  07079.831.50, 07079.831.204,  07079.831.177 и  07079.831.47 по КК на гр. Бургас с                             етапно изпълнение, както следва:

- временно решение - алея с платно за движение 3.50 м, тротоар 1.50 м. и банкет 1.0 м в габарита на улицата по одобрения ПУП-ПУР;

- окончателно изпълнение на улица с платно за движение 6.00 м., тротоар и банкет в рамките на уличната регулация".

 


свали като pdf разглеждания: 823 последна промяна: 17:04:44, 24 септември 2019