Съобщение до Николай Николов Колев и Николаа Богомилов Колев

Съобщение до Николай Николов Колев и Николаа Богомилов Колев

Публикувано на: петък, 27 септември 2019
Валидно до: петък, 11 октомври 2019, 14:28

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

ДО

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ КОЛЕВ

УЛ. "СЛИВНИЦА" №7, ЕТ.2, АП.5

ГРАД БУРГАС

 

ДО

НИКОЛАЙ БОГОМИЛОВ КОЛЕВ

УЛ. "СЛИВНИЦА" №7, ЕТ.2, АП.5

ГРАД БУРГАС

 

 

 

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №2244/13.08.2019 г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, с която сте определена за собственик на УПИ II-20309 в кв.65  по плана  на село Маринка.

         Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

 

                                                                                       27.09.2019 г.

 

 


свали като pdf разглеждания: 412 последна промяна: 14:31:55, 27 септември 2019