Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: четвъртък, 03 октомври 2019
Валидно до: четвъртък, 17 октомври 2019, 15:37

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ СВ 66251-1/03.10.2019 г.

 

ДРАГОМИР ДИМИТРОВ ШИВАЧЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 66251-1/25.10.2018 г.

2

№ СВ 66410 - 1/03.10.2019 г

МАРИН НЕДЕВ ВЪРБАНОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 66410 - 1/26.10.2018 г.

3

№ СВ 66452 - 1/03.10.2019 г.

МАРИЕЛА РАЙЧЕВА АРНАУДОВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ СВ 66452 - 1/29.10.2018 г.

4

№ СВ 66450 - 1/03.10.2019 г.

 

ИВАН ЖЕЧЕВ БЪЧВАРОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 66450 - 1/29.10.2018 г.

5

№ СВ 66386 - 1/03.10.2019 г.

ЕВГЕНИЯ КОНСТАНТИНОВА ДОЙЧЕВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 66386 - 1/26.10.2018 г.

 

6

№ СВ 66579 - 1/03.10.2019 г.

ВИГ - БГ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 66579 - 1/30.10.2018 г.

7

№СВ 66573 - 1/03.10.2019 г.

ФОНДАЦИЯ ЕЙНДЖЪЛС

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 66573 - 1/30.10.2018 г.

8

№ СВ 65509 - 1/03.10.2019 г.

ХАЙ - ТЕК - ХОУМС

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 65509 - 1/01.10.2018 г.

 

9

№ СВ 65510 - 1/03.10.2019 г.

РОКВАЛ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължениие по

декларация № СВ 65510 - 1/01.10.2018 г.

10

№СВ 66430 - 1/03.10.2019 г.

АНТОН ВАЛЕНТИНОВ КУШЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 66425 - 1/26.10.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 66430 - 1/26.10.2018 г.

11

№СВ 66246 - 1/03.10.2019 г.

ЕМИНЕ БЮРХАН АХМЕД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 66246 - 1/25.10.2018 г.

 

12

№ СВ 66240 - 1/03.10.2019 г.

НИКОЛАЙ МАНОИЛОВ ЖЕКОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 66240 - 1/25.10.2018 г.

 

13

№СВ 66462 - 1/03.10.2019 г.

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГОЧЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 66462 - 1/29.10.2018

14

№ СВ 66565 - 1/03.10.2019 г.

ЦВЕТАН СПАСОВ ПЕТКОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 66565 - 1/30.10.2018 г.

 

15

№ СВ 66387 - 1/03.10.2019 г.

ХАЛИТ АЛИ ЧОБАН

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 66387 - 1/26.10.2018 г.

 

16

№СВ 66576 - 1/03.10.2019 г.

РАЙСКИ КЪТ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 66576 - 1/30.10.2018 г.

 

17

№ СВ 66558 - 1/03.10.2019 г.

ПЛАМЕН КУРТЕВ ПЕТРОВ

*******

Данък върху превозните средства

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 66557 - 1/30.10.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация

№СВ 66558 - 1/30.10.2018 г.

18

№СВ 66249 - 1/03.10.2019 г.

ПЕТКО АТАНАСОВ ПАШОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 66249 - 1/25.10.2018 г.

 

19

№ СВ 66254 - 1/03.10.2019 г.

КРАСИМИР ИВАНОВ КИРОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 66254 - 1/25.10.2018 г.

20

№94-01-34729 /03.10.2019 г.

ЖЕКО ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №94-01-34729/11.10.2016 г.

 

21

№СВ 58407 - 1/03.10.2019 г.

МИНЧО КРЪСТЕВ ЩЕРЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 58407 - 1/28.09.2017 г.

 

 

Настоящият списък е в сила за периода от 03.10.2019 г. до 17.10.2019 г.


свали като pdf разглеждания: 407 последна промяна: 15:41:24, 07 октомври 2019