Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: понеделник, 07 октомври 2019
Валидно до: понеделник, 21 октомври 2019, 16:34

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас,ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения , Акт за прихващане или възстановяване, Протокол.

               В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Вид задължение

Вид на документа

1

60892/07.10.2019 г.

ЗДРАВКА ДИМИТРОВА СТОИЛОВА

ДНИ, ТБО

Акт за прихващане или възстановяване №ДГ60892-1/10.01.2018

2

62938/07.10.2019 г.

ИВАН БОЙЧЕВ БОЕВ

ДПС

Акт за прихващане или възстановяване №ДГ62938-1, 62935-1/02.07.2018

3

62974/07.10.2019 г.

МИРОСЛАВ САШЕВ КАМЕНОВ

ДПС

Акт за прихващане или възстановяване №ДГ62974-1, ДГ62973-1, 62972-1/02.07.2018

4

63448/07.10.2019 г.

ЙОРДАН АТАНАСОВ ТОНЕВ

ДНИ, ТБО, ДПС

Акт за прихващане или възстановяване №ДГ63448-1, 63447-1, 63446-1, 63443-1/19.07.2018

5

63452/07.10.2019 г.

СЕВИНЧ АХМЕД ШАХИН

ДНИ, ТБО

Акт за прихващане или възстановяване №ДГ63452-1/19.07.2018

6

63690/07.10.2019 г.

ЦВЕТАН АНГЕЛОВ ФИЛИПОВ

ДПС

Акт за прихващане или възстановяване №ДГ63690-1, 63687-1, 63686-1/01.08.2018

7

63704/07.10.2019 г.

ЙОВЧО КАЛУДОВ ВЪЛКОВ

ДНИ, ТБО

Акт за прихващане или възстановяване №ДГ63704-1/01.08.2018

8

63705/07.10.2019 г.

МАРГАРИТА КАЛУДОВА ВЪЛКОВА

ДНИ, ТБО

Акт за прихващане или възстановяване №ДГ63705-1/01.08.2018

9

63706/07.10.2019 г.

МАРИЯ КАЛУДОВА ДИМИТРОВА

 ДНИ, ТБО

Акт за прихващане или възстановяване №ДГ63706-1/01.08.2018

10

63728/07.10.2019 г.

МИЛКО ТОШКОВ ВИТАНОВ

 ДНИ, ТБО

Акт за прихващане или възстановяване №ДГ63728-1/02.08.2018

11

63733/07.10.2019 г.

СИМЕОН ХРИСТОВ СИВРИЕВ

ДНИ, ТБО

Акт за прихващане или възстановяване №ДГ63733-1/02.08.2018

12

65083/07.10.2019 г.

ЗЛАТИН ДИМИТРОВ АЛЕКСАНДРОВ

ДНИ, ТБО

Акт за прихващане или възстановяване №ДГ65083-1/19.0/9.2018

13

65117/07.10.2019 г.

ДЕЛЯНА СЛАВОВА ПЕЙКОВА

ДНИ, ТБО, ДПС

Акт за прихващане или възстановяване №ДГ65117-1, 65114-1/19.09.2018

14

65130/07.10.2019 г.

ТОДОР ЕВТИМОВ ПЕТКОВ

ДНИ, ТБО

Акт за прихващане или възстановяване №ДГ65130-1/19.09.2018

15

65421/07.10.2019 г.

ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ ПЕЙЧЕВ

ДНИ, ТБО, ДПС

Акт за прихващане или възстановяване №ДГ65421-1, 65419-1/28.09.2018

16

65434/07.10.2019 г.

СТАНИМИР РАДОСТИНОВ ДИМИТРОВ

ДНИ, ТБО

Акт за прихващане или възстановяване №65434-1/28.09.2018

17

65435/07.10.2019 г.

МАРТИН КИРИЛОВ ДИНЕВ

ДНИ, ТБО

Акт за прихващане или възстановяване №ДГ65435-1/28.09.2018

18

65466/07.10.2019 г.

РАЛИ КОСТАДИНОВ ВЕРГИЛОВ

ДПС

Акт за прихващане или възстановяване №ДГ65466-165465-1/01.10.2018

19

65636/07.10.2019 г.

СТАНИСЛАВА НИКОЛОВА АПОСТОЛОВА-ДИМИТРОВА

ДПС

Акт за прихващане или възстановяване №ДГ65636-1/08.10.2018

20

66602/07.10.2019 г.

АТАНАС НИКОЛОВ ДУБАРОВ

ДНИ, ТБО

Акт за прихващане или възстановяване №ДГ66602-1/30.10.2018

21

72390/07.10.2019 г.

ГЕРГАНА БОРИСЛАВОВА МИЛАНОВА

ДНИ, ТБО

Акт за прихващане или възстановяване №ДГ72390-1/30.07.2019

22

65637/07.10.2019 г.

БЯЛА МАЛЧЕВА АНГЕЛОВА

ДНИ, ТБО

Акт за прихващане или възстановяване №ДГ65637-1/08.10.2018

 

Настоящият списък е в сила за периода от 07.10.2019 г. до 21.10.2019 г.

 

 


свали като pdf разглеждания: 346 последна промяна: 16:35:33, 07 октомври 2019