Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: вторник, 08 октомври 2019
Валидно до: вторник, 22 октомври 2019, 09:19

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00 до 12.00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ММ72218-1/08.10.2019

 

ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА КЕРИН

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ72218-1/23.17.2019

№ММ72220-1/23.17.2019

№ММ72222-1/23.17.2019

№ММ72224-1/23.17.2019

№ММ72226-1/23.17.2019

2

№ГЧ62777-1/08.10.2019

СИМЕОН СТАЙКОВ СИМЕОНОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ГЧ62776-1/27.06.2018

№ГЧ62777-1/27.06.2018

№ГЧ62778-1/27.06.2018

№ГЧ62779-1/27.06.2018

№ГЧ62780-1/27.06.2018

№ГЧ62781-1/27.06.2018

3

№ГЧ63070-1/08.10.2019

ИРА - 66

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ГЧ63066-1/03.07.2018

№ГЧ63067-1/03.07.2018

№ГЧ63068-1/03.07.2018

№ГЧ63069-1/03.07.2018

№ГЧ63070-1/03.07.2018

4

№ММ68330-1/08.10.2019

ИВА ПАВЛИНОВА ИВАНОВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ68330-1/08.03.2019

5

№ММ72998-1/08.10.2019

 

ПЕТКО ДОБРЕВ ИЛЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ72998-1/16.08.2019

№ММ72999-1/16.08.2019

6

№006735/08.102019г.

СТРОЙ - КОРЕКТ 2007

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№006735/26.11.2015

7

№ГЧ62716-1/08.10.2019

 

ТОДОР ИЛИЕВ АТАНАСОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ГЧ62716-1/26.06.2018

№ГЧ62720-1/26.06.2018

№ГЧ6221-1/26.06.2018

8

№ГЧ61701-1/08.10.2019г.

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ГЧ61700-1/10.04.2018

   №ГЧ61701-1/10.04.2018

9

№ММ72188-1/08.10.2019г.

ПАСКАЛ НИКОЛАЕВ ПАСКАЛЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ72184-1/22.07.2019

№ММ72185-1/22.07.2019

№ММ72186-1/22.07.2019

№ММ72187-1/22.07.2019

№ММ72188-1/22.07.2019

10

№ММ72189-1/08.10.2019

ДРАГАН НИКОЛАЕВ ПАСКАЛЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ72189-1/22.07.2019

№ММ72190-1/22.07.2019

№ММ72191-1/22.07.2019

№ММ72192-1/22.07.2019

№ММ72193-1/22.07.2019

 

Настоящият списък е в сила за периода от 08.10.2019 г. до 22.10.2019 г.

 

 


свали като pdf разглеждания: 398 последна промяна: 09:20:41, 09 октомври 2019