Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: сряда, 09 октомври 2019
Валидно до: сряда, 23 октомври 2019, 11:37

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

ФП63363-1/09.10.2019 г.

МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА КОЛАРОВА-ПРОЙКОВА

 

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП63363-1/17.07.2018 г.

2

ФП63370-1/09.10.2019 г.

ПЕТЯ АПОСТОЛОВА СКОБЕЛЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци; данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП63370-1; ФП63371-1/17.07.2018 г.

3

ФП65281-1/09.10.2019 г.

СЕРАФИМ СВЕТОСЛАВОВ МАРИНОВ

*******

Данък върху превозните средства

на Акт за установяване на задължение по декларация № ФП65281-1; ФП65282-1; ФП65283/25.09.2018 г.

4

ФП65278-1/09.10.2019 г.

ЙОРДАНКА СТРАХИЛОВА БОЙЧЕВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП65278-1/25.09.2018 г.

5

ФП65284-1/09.10.2019 г.

ДИЯН РАНКОВ МИХАЙЛОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП65284-1/25.09.2018 г.

6

ФП65343-1/09.10.2019 г.

ДИМЧО НИКОЛОВ ЗАГОРЧЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №№ФП65343-1/26.09.2018 г.

7

ФП65409-1/09.10.2019 г.

КРАСИМИР МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП65409-1; ФП65410-1/28.09.2018 г.

8

ФП66007-1/09.10.2019 г.

ИВАН НИКОЛОВ КОЛЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП66007-1/23.10.2019 г.

9

ФП66012-1/09.10.2019 г.

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП66012-1/23.10.2018 г.

10

ФП66473-1/09.10.2019 г.

ДИЛЯН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП66473-1/29.10.2018 г.

11

ФП66476-1/09.10.2019 г.

"ЕКО БИЛДИНГ" ЕООД

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП66476-1/29.10.2018 г.

12

ФП66590-1/09.10.2019 г.

ЖЕЛИНА ВАСИЛЕВА УЗУНОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП66590-1; ФП66591-1/30.10.2018 г.

13

ФП66592-1/09.10.2019 г.

РАДОСТИН АЛЕКСАНДРОВ УЗУНОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП66592-1/30.10.2018 г.

14

ФП66677-1/09.10.2019 г.

НОНЬО ТОТЕВ АТАНАСОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП66677-1/31.10.2018 г.

15

ФП66682-1/09.10.2019 г.

МАРИАНА ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП66682-1/31.10.2018 г.

16

ФП67682-1/09.10.2019 г.

КОСТАДИН ГЕНОВ ИВАНОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП67682-1/17.12.2018 г.

17

ФП68500-1/09.10.2019 г.

СВЕТЛА ЛЮБЕНОВА РАШЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП68500-1; ФП68501-1/13.03.2019 г.

 

Настоящият списък е в сила за периода от 09.10.2019 г. до - 23.10.2019 г.

 

 


свали като pdf разглеждания: 704 последна промяна: 11:39:03, 09 октомври 2019