Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: сряда, 09 октомври 2019
Валидно до: четвъртък, 24 октомври 2019, 09:18

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация. 

   В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на ПОКАНА/ АУЗД

Име на задълженото лице

Булстат

ЕГН

Вид Задълж

Вид на документа

 

 

73379- 1/09.10.2019 г.    

ЕС- ДИ - ЕС ООД

 

 

АУЗД №  73379-1/30.08.2019 г.

 

 

73536-1/09.10.2019 г.         

АНА ГЕОРГИЕВА БАЛСАМОВА

 

 

АУЗД№ ИП73536/12.09.2019г., ИП73534/12.09.2019г., ИП73529/12.09.2019г.

 

 

63937-1/09.10.2019 г.     

ТИАН 2002

 

 

 

АУЗД№ ИП63937-1/23.08.2018Г., ИП63935-1/23.08.2018Г.

 

 

66509/09.10.2019 г.    

РУМЕН ИВАНОВ ВЕЛИКОВ

 

 

 

АУЗД № ИП66509/29.10.2018Г.

 

 

ИП64280-1/09.10.2019 г. 

ВИДЕЛИНА БОГОЕВА БОГОЕВА

 

 

АУЗД№ ИП64280-1/29.08.2019г., ИП64279-1/29.08.2019г. ИП64276-1/29.08.2019г.         

 

 

ИП73431-1/09.10.2019 г.    

 

БУЛТРЕЙД ПРОПЪРТИ  ООД

 

 

АУЗД№

ИП73431 - 1/04.09.2019г.

 

 

ИП73447-1/09.10.2019 г.

ТИТАН ТООЛС  ЕООД

 

 

АУЗД№

ИП73447 - 1/04.09.2019 Г.

 

 

ИП64298-1/09.10.2019 г.    

ХРИСТО ПЕТРОВ ДУМАНОВ

 

 

АУЗД№

ИП64298 - 1/29.08.2018г., ИП64295 - 1/29.08.2018г., ИП64294 - 1/29.08.2018г., ИП64292 - 1/29.08.2018г.,

 

 

ИП67376-1/09.10.2019 г.    

ЙОАНА ТОТКОВА АТАНАСОВА

 

 

АУЗД№

ИП67376 - 1/03.12.2018 Г.

 

 

ИП73428-1/09.10.2019 г.    

СТЕНЛИ  5  ЕООД

 

 

 

АУЗД№

ИП73428 - 1/04.09.2019г.

 

 

ИП66322-1/09.10.2019 г.    

АЙСЕЛ  ЗЮЛКЮФ ТОПЧУ

 

 

АУЗД№

ИП66322/25.10.2018 Г.

 

 

ИП73245-1/09.10.2019 г.    

НЕДА МИНЧЕВА НЕДИНА

 

 

АУЗД№

ИП73245 - 1/23.08.2019 Г.

 

 

ИП73255-1/09.10.2019 г.    

ЕМИЛИЯНА МАРЧЕВА ПСАЛТИРОВА

 

 

АУЗД№

ИП73255- 1/23.08.2019 Г, ИП73253- 1/23.08.2019 Г., ИП73252- 1/23.08.2019 Г.                 

 

ИП73373-1/09.10.2019 г. 

ЖАСМИН ТОНЧЕВ ДЕСКОВ

 

 

АУЗД№

ИП73373 - 1/30.08.2019 Г.

 

 

ИП66766-1/09.10.2019 г.    

ПЕТЪР ВЪЛЕВ ДАМЯНОВ

 

 

АУЗД№

ИП66766 - 1/01.11.2018 Г.,ИП66768 - 1/01.11.2018 Г., ИП66767 - 1/01.11.2018 Г.

 

 

ИП66840-1/09.10.2019 г.    

МИЛЕН ИВАНОВ ТРОЕВ

 

 

АУЗД№

ИП66840 - 1/06.11.2018 Г.

 

 

ИП64532-1/09.10.2019 г.    

РОСИЦА ДИМИТРОВА КОСТОВА

 

 

АУЗД№

ИП64532 - 1/04.09.2018 Г.,ИП64535 - 1/04.09.2018 Г.

 

 

ИП61860-1/09.10.2019 г.   

ГЕОРГИ ИВАНОВ АНГЕЛОВ

 

 

АУЗД№

ИП61860 - 1/12.06.2018 Г.

 

 

ИП62121-1/09.10.2019 г.    

ДОБРИ ДИМИТРОВ ПАУНОВ

 

 

АУЗД№

ИП62121 - 1/04.05.2018 Г., ИП62105 - 1/04.05.2018 Г.

 

 

ИП61395-1/09.10.2019 г.    

АЙШЕН РЕМЗИ ХАЛИЛ

 

 

АУЗД№

ИП61395 - 1/15.03.2018 Г.

 

 

ИП73141-1/09.10.2019 г.    

ВЕЛИН КУНЧЕВ КУНЕВ

 

 

АУЗД№

ИП73141 - 1/21.08.2019 Г., ИП73142 - 1/21.08.2019 Г.,ИП73143 - 1/21.08.2019 Г.,ИП73144 - 1/21.08.2019 Г., ИП73145 - 1/21.08.2019 Г., ИП73146 - 1/21.08.2019 Г.

 

 

ИП73140-1/09.10.2019 г.

ИРИНА КУНЧЕВА КУНЕВА - ПЪРВАНОВА

 

 

АУЗД№

ИП73140 - 1/21.08.2019 Г., ИП73139 - 1/21.08.2019 Г., ИП73138 - 1/21.08.2019 Г., ИП731137 - 1/21.08.2019 Г., ИП73136 - 1/21.08.2019 Г., ИП73135 - 1/21.08.2019 Г.,

 

 

Настоящият списък е в сила за периода от  09.10.2019 г. до 24.10.2019 г.


свали като pdf разглеждания: 265 последна промяна: 09:20:09, 11 октомври 2019