Съобщение до „ЗООХРАНИНВЕСТ"ЕООД и „КОМФОРТ"АД

Съобщение до „ЗООХРАНИНВЕСТ"ЕООД и „КОМФОРТ"АД

Публикувано на: петък, 11 октомври 2019
Валидно до: петък, 25 октомври 2019, 16:16

ОБЩИНА БУРГАС 

08-00-1287/

ДО
"ЗООХРАНИНВЕСТ"ЕООД
ГР.СТАРА ЗАГОРА, Ж.К."ИНДУСТРИАЛЕН",
ПРОМИШЛЕНА №23, ФУРАЖЕН ЗАВОД

 

ДО
"КОМФОРТ"АД
ГР.СОФИЯ 1517
Р-Н ПОДУЯНЕ, УЛ."БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ"№260

Уведомяваме Ви, със Заповед №2055/24.07.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас, с която е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.605.472, 07079.605.168 и 07079.605.175 по КК на гр.Бургас в границите на кв.26 по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас

Същата е изложена в сграда на Община Бургас, ет.4, ст.409 и можете да се запознаете с нея всеки ден от 8.30 до 12.30ч.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Заместник-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

Тел. за справка:056/907286.

Гл. специалист:........................
И.Петракиева


свали като pdf разглеждания: 236 последна промяна: 16:17:51, 11 октомври 2019