СЪОБЩЕНИЕ ДО СТАНКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА, МАРГАРИТА ИЛИЕВА САЛАВА, АЛЕКСАНДЪР ЕСА САЛАВА

СЪОБЩЕНИЕ ДО СТАНКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА, МАРГАРИТА ИЛИЕВА САЛАВА, АЛЕКСАНДЪР ЕСА САЛАВА

Публикувано на: петък, 11 октомври 2019
Валидно до: петък, 25 октомври 2019, 17:11

 

 

ДО

СТАНКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

УЛ."ХАДЖИ ДИМИТЪР" №27, С.ТРОЯНОВО, ОБЛ. БУРГАС  

 

МАРГАРИТА ИЛИЕВА САЛАВА

УЛ."ЦАР АСЕН" №93, ВХ.2, ЕТ.2, ГР. БУРГАС  

 

АЛЕКСАНДЪР ЕСА САЛАВА

 УЛ."ЦАР АСЕН" №93, ВХ.2, ЕТ.2, ГР. БУРГАС  

 

 

         Уведомяваме Ви, че на основание чл.154, ал.5 от ЗУТ е издадена Заповед №2146/ 02.08.2019г.  на главен експерт отдел ГАТИ за допълване Разрешение за строеж И-140/ 15.08.2018г. издадено за строеж: "Жилищна сграда в УПИ II-46, кв.24 по плана на ж.к. "Изгрев", ПИ с идентификатор 07079.501.189 по КК на гр.Бургас, Община Бургас, с изменения по време на строителство в одобрения проект, представляващи преустройство и промяна предназначението на Магазин №3 за промишлени стоки в "Магазин за производство и продажба на сладкарски изделия".

         Заповедта  е изложен в стая № 5  на  Дирекция  "ЦАУ  Изгрев " всеки  ден  от  8.30 до 12.00ч ./ тел.056 86 32 39 /

На основание чл. 215 ал. 1 и 4 от ЗУТ можете да обжалвате заповедта в 14 - дневен срок от получаване на настоящото съобщение до Административен съд - Бургас, чрез Дирекция "ЦАУ Изгрев". Жалбата следва да се направи в два екземпляра.                                                                                                                                         

 

 

Дирекция "ЦАУ Изгрев"  

гл.експерт отдел ГАТИ

арх.Ив.Дафова

 

 


свали като pdf разглеждания: 210 последна промяна: 17:12:07, 11 октомври 2019