Съобщение за издадено Разрешение за строеж №41-„З"/30.09.2018г. и Решение №3060/09.10.2019г. към него за "МОНТАЖ НА АСАНСЬОР В СЪЩЕСТВУВАЩА АСАНСЬОРНА ШАХТА И НАКЛОНЕНА ПОДЕМНА ПЛАТФОРМА СЪС ЗАДВИЖВАЩА СИСТЕМА В ОБЩА ЧАСТ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С И

Съобщение за издадено Разрешение за строеж №41-„З"/30.09.2018г. и Решение №3060/09.10.2019г. към него за "МОНТАЖ НА АСАНСЬОР В СЪЩЕСТВУВАЩА АСАНСЬОРНА ШАХТА И НАКЛОНЕНА ПОДЕМНА ПЛАТФОРМА СЪС ЗАДВИЖВАЩА СИСТЕМА В ОБЩА ЧАСТ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С И

Публикувано на: петък, 11 октомври 2019
Валидно до: петък, 25 октомври 2019, 17:15

Съобщение за издадено Разрешение за строеж №41-"З"/30.09.2018г. и Решение №3060/09.10.2019г. към него за  "МОНТАЖ НА АСАНСЬОР В СЪЩЕСТВУВАЩА АСАНСЬОРНА ШАХТА И НАКЛОНЕНА ПОДЕМНА ПЛАТФОРМА СЪС ЗАДВИЖВАЩА СИСТЕМА В ОБЩА ЧАСТ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА  С ИД. 07079.607.54.1- ВХОДНО ПРЕДВЕРИЕ НА ВХ.4, БЛ.54, Ж.К."ЛАЗУР", ГР.БУРГАС"

 

Публикувано на: петък /11.10.2019г./                      

Валидно до: петък  /25.10.2019г./        

           

ДО

Домоуправители  и всички собственици в жилищна сграда бл.54, вх.1, 2, 3, 4

ж.к. "Лазур", гр.Бургас

 

 

Изх.№63-00-321(3)/11.10.2019г.                    

 

                                                                               

               Уведомяваме Ви на основание чл.149 , ал.1 от ЗУТ , че е одобрен  проект и издадено   Разрешение за строеж №41-"З"/30.09.2019 и Решение №3060/09.10.2019г. за  "МОНТАЖ НА АСАНСЬОР В СЪЩЕСТВУВАЩА АСАНСЬОРНА ШАХТА И НАКЛОНЕНА ПОДЕМНА ПЛАТФОРМА СЪС ЗАДВИЖВАЩА СИСТЕМА В ОБЩА ЧАСТ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА  С ИД. 07079.607.54.1- ВХОДНО ПРЕДВЕРИЕ НА ВХ.4, БЛ.54, Ж.К."ЛАЗУР", ГР.БУРГАС"

    на името на  СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА БЛ.54, ВХ.4, В Ж.К."ЛАЗУР", ГР.БУРГАС"

              На основание чл.149, ал.3 от ЗУТ, Разрешението за строеж подлежи  на обжалване пред РДНСК гр. Бургас в 14 - дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.

 

 

Справка на тел. 056/83-76-19                                                 Миланка Терзиева

                                                                                                        Гл . специалист


свали като pdf разглеждания: 200 последна промяна: 17:15:42, 11 октомври 2019