СЪОБЩЕНИЕ ДО СЪМЪР АЛА ХАСУН ЕЛ ШЕМЕРИ

СЪОБЩЕНИЕ ДО СЪМЪР АЛА ХАСУН ЕЛ ШЕМЕРИ

Публикувано на: понеделник, 14 октомври 2019
Валидно до: понеделник, 28 октомври 2019, 15:10

 

ДО:   СЪМЪР АЛА ХАСУН ЕЛ ШЕМЕРИ

УЛИЦА "ЕДЕЛВАЙС" №1

СЕЛО ПРИСЕЛЦИ

ОБЩИНА АВРЕН

ОБЛАСТ ВАРНА

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2497/05.09.2019г. на Заместник кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас  за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.12.19 по КК на гр.Бургас местност "КАНТОНА", землище на кв.Ветрен.

Заповедта е изложена с стая № 19 на II-ри етаж в Дирекция " ЦАУ Освобождение",

ж.к. "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с нея  всеки работен ден от 8,30 до 12,30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат за направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция " ЦАУ Освобождение" до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.

 

Д.Ахмакова

Главен специалист  АС

Тел.за връзка: 056/860 919

 


свали като pdf разглеждания: 610 последна промяна: 15:11:42, 14 октомври 2019