Съобщение на Община Бургас

Съобщение на Община Бургас

Публикувано на: сряда, 06 ноември 2019
Валидно до: сряда, 20 ноември 2019, 12:07

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщава на:

Неизвестен извършител, за съставен Констативен акт № В-6/09.10.2019г. за премахване на обект: "Метален фургон, с приблизителни размери 2,00м/4,00м", находящ се в поземлен имот с идентификатор 07079.650.17 по КК на гр.Бургас, представляващ УПИ III, квартал 106 по плана на Зона "Г", ж.к."Меден рудник", гр.Бургас.           

Констативният акт е съставен на основание чл.57а, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Възражения по настоящия констативен акт могат да бъдат подавани в 3-дневен срок, считан от датата на съобщаването му, до Община  Бургас, Дирекция "ЦАУ - Възраждане", до бл.26, (гр.Бургас, ж.к."Меден рудник", стая №5, тел.056/907 466 - главен специалист БКСВЕ)

 


свали като pdf разглеждания: 420 последна промяна: 12:08:48, 06 ноември 2019