Съобщение до Стоян Кабов, управител на "Шампион 1" ЕООД за издаден констативен акт №О-21/06.08.18г.

Съобщение до Стоян Кабов, управител на "Шампион 1" ЕООД за издаден констативен акт №О-21/06.08.18г.

Публикувано на: четвъртък, 07 ноември 2019
Валидно до: сряда, 13 ноември 2019, 13:58

Община Бургас, на основание §4, ал.2 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на Стоян Иванов Кабов, управител на "Шампион 1" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к."Изгрев", бл.56, вх.6, ет.6, ап.15; ЕИК 102926421 за съставен Констативен акт №О-21/06.08.2018г.

Във връзка с открито административно производство по реда на чл.225а от ЗУТ е съставен Констативен акт №О-21/06.08.2018г. за строеж: "Автосервиз", с приблизителни размери 16,50м./5,70м., находящ се в ПИ с идентификатор 07079.618.148 по КК на гр.Бургас; административен адрес: гр.Бургас, ПЗ "Север", бул."Кн.Мария Луиза", в района на ж.п. гара "Вл.Павлов".

На основание чл.225а, ал.2 от ЗУТ възражения по констативния акт могат да бъдат подавани в седемдневен срок от съобщаването му.

Със съдържанието на констативният акт, може да се запознаете в сградата на Дирекция "ЦАУ Освобождение", община Бургас (гр.Бургас, ж.к."Славейков", до бл.49), стая №27.

Главен специалист БКСВЕ - Ваня Гачева, тел: 056/86 09 21 


свали като pdf разглеждания: 415 последна промяна: 14:03:19, 07 ноември 2019