Съобщение на Община Бургас

Съобщение на Община Бургас

Публикувано на: четвъртък, 07 ноември 2019
Валидно до: четвъртък, 21 ноември 2019, 15:56

 

ДО

ДОНКО ПЕТРОВ ДИМИТРОВ ЧРЕЗ

АНКА ПЕНЕВА ЖЕЛЯЗКОВА - ПЪЛНОМОЩНИК

ГР.БУРГАС, В.З."МИН.БАНИ" УЛ."ПЪРВА"№2

                                              

ДО

ХРИСАНТИ КИРЯКОВА ГЕОРГИЕВА

Р-Н "ЛОЗЕНЕЦ", УЛ."ПЛАЧКОВИЦА"

№117, ЕТ.5, АП.17,ГР.СОФИЯ

 

 

ДО

СТЕФАН КИРЯКОВ СТЕФАНОВ

УЛ."ФЕРДИНАНДОВА"31, ГР.БУРГАС

 

ДО

МАНДА СИЛЕНОВА ЦОНКОВА

Р-Н "МЛАДОСТ", Ж.К."МЛАДОСТ-1"

 БЛ.45, ВХ.2,ЕТ.7,АП.35 , ГР. СОФИЯ

 

ДО

ДИМИТРИНКА ИЛИЕВА ЦОНКОВА

Ж.К."БР.МИЛАДИНОВИ" БЛ.90, ВХ.3,ЕТ.5,АП.60

ГР.БУРГАС

 

ДО

ЖЕНЯ ИЛИЕВА ЦОНКОВА

Р-Н "МЛАДОСТ", Ж.К."МЛАДОСТ-1"

БЛ.45, ВХ.2,ЕТ.7,АП.35 , ГР. СОФИЯ

 

 

 

Уведомяваме Ви, че е изготвен  служебен проект за  изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-6 и УПИ IV-6 в кв.60 по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас, ПИ с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            идентификатори 07079.3.1661 и 07079.3.1660 по КК на гр.Бургас, с  който се променя отреждането на УПИ от "За складова база за промишлени стоки" в "За обществено обслужване и смесена сграда" и улично-регулационната граница на  УПИ се провежда в съответствие с уличната регулация на проектна обслужваща улица с о.т.72-о.т.73-о.т.98-о.т.99-о.т.100.

Проектът   е изложен с стая № 29 на II-ри етаж в Дирекция "ЦАУ Освобождение", ж.к. "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с него  всеки работен ден от 8,30 до 12,30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересуваните могат за направят писмени възражения и искания по проекта  чрез Д"ЦАУ Освобождение" , Община Бургас, в 14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.

 

 

АРХ.ДЕСИСЛАВА ЕВГЕНИЕВА

Гл. експерт  в Дирекция УТ

Община Бургас

 

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 614 последна промяна: 15:56:56, 07 ноември 2019