Съобщение до всички собсвеници и носители на ограничени вещни права на жилищна сграда ул. „Алеко Богориди“ №37

Съобщение до всички собсвеници и носители на ограничени вещни права на жилищна сграда ул. „Алеко Богориди“ №37

Публикувано на: петък, 08 ноември 2019
Валидно до: петък, 22 ноември 2019, 09:39

Изх. №70-00-7680/4/08.11.2019г.

ДО ВСИЧКИ СОБСВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ. "АЛЕКО БОГОРИДИ" №37

Уведомяваме Ви, че е издадено разрешение за строеж строеж № П - 64 / 29.10.2019 г. за строеж "ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ, КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.611.209.1", находящ се  в ПИ с идентификатор 07079.611.209 по КК на гр. Бургас, УПИ II - 1937, кв. 35 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, с административен адрес ул. "Алеко Богориди" № 37.

На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност  пред Административен съд-Бургас чрез Община Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.

Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

Същото е изложено в стая №4 в Дирекция "ЦАУ Приморие" всеки ден  от 8,30 до 12,30ч.                                     

Кр. Кръстева-Стоянова
Гл. специалист "ГАТИ"


свали като pdf разглеждания: 613 последна промяна: 10:58:41, 15 ноември 2019