Съобщение до Мирослав Илчев и Зафирка Тонева

Съобщение до Мирослав Илчев и Зафирка Тонева

Публикувано на: четвъртък, 14 ноември 2019
Валидно до: четвъртък, 21 ноември 2019, 11:56

 

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, съобщава на:

Мирослав Ангелов Илчев, ул."Екзарх Йосиф"  № 30, ет.3, гр. Бургас и 

Зафирка Стоянова Тонева, ж.к."Меден рудник", бл. 24, ет.5, ап.5, гр. Бургас

за започнато административно производство по чл. 225а, ал.1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ), за премахване на строеж: "Насип от земни маси, с приблизителни размери: дължина 100.00 м., ширина 10.00 м", извършен без одобрен инвестиционен проект и без разрешение за строеж, находящ се в неурегулиран поземлен имот с идентификатор 07079.9.610 по КК на гр. Бургас, в масив 25, местност "Сулу дере", землище Меден Рудник.

Становище или документи, свързани с факти и обстоятелства от значение за започнатото административно производство могат да бъдат подавани в 7-дневен срок, считан от датата на съобщаването му, до Община  Бургас, Дирекция "ЦАУ - Възраждане", до бл.26, (гр.Бургас, ж.к."Меден рудник", стая №5, тел.056/907 466 - главен специалист БКСВЕ Стела Георгиева)

 


свали като pdf разглеждания: 435 последна промяна: 11:59:16, 14 ноември 2019